Uprawnienia instalacyjne – zakresy

Uprawnienia budowlane instalacyjne dzielą się na elektryczne, sanitarne i telekomunikacyjne (https://uprawnienia-budowlane.pl). Specjalność instalacyjna bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych daje prawo do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie związanym z infrastrukturą telekomunikacyjną, telekomunikacją bezprzewodową, telekomunikacją przewodową oraz całą towarzyszącą infrastrukturą (program na komputer). Uprawnienia telekomunikacyjne w ograniczonym zakresie pozwalają na projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi wyłącznie w zakresie lokalnych instalacji i linii (program na telefon).

Uprawnienia instalacyjne – zakresy

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dają możliwość projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi, która związane są z obiektem budowlanym i dotyczą (opinie o programie):
• sieci i instalacji cieplnych,
• sieci i instalacji wentylacyjnych,
• sieci i instalacji gazowych,
• sieci i instalacji wodociągowych,
• sieci i instalacji kanalizacyjnych (segregator aktów prawnych).

Jeśli wymienione uprawnienia mają ograniczony zakres to możliwe jest projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi w zakresie instalacji oraz przyłączy, wraz z instalowaniem urządzeń dla obiektów, których kubatura nie przekracza 1000 m3.

Uprawnienia budowlane elektryczne

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dają prawo do projektowanie obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi, które są związane z sieciami, instalacjami i urządzaniami elektrycznym i elektroenergetycznymi, łącznie z instalacjami oraz urządzeniami technicznymi zasilania, do których zalicza się (promocja 3 w 1):
• sieci kolejowe,
• sieci trolejbusowe,
• sieci trakcyjne metra,
• tramwajowe sieci trakcyjne,
• elektryczne ogrzewanie rozjazdów.

Jeśli uprawnienia w specjalności elektrycznej są w zakresie ograniczonym, to możliwe jest projektowanie obiektów budowanych oraz kierowanie robotami budowlanymi jedynie w zakresie instalacji, których przyłącza mają maksymalnie 1 kV, a obiekty budowlane mają kubaturę nie większą niż 1000 m3 (program egzamin ustny). 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !