Uprawnienia kolejowe – rodzaje i zakresy

 

Uprawnienia kolejowe – rodzaje i zakresy

Uprawnieniami kolejowymi nazywa się uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie:
• kolejowych obiektów budowlanych lub,
• sterowania ruchem kolejowym (program na komputer).

Posiadając uprawnienia bez ograniczeń w specjalności kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych można projektować i/lub kierować robotami budowlanymi obiektów związanych z infrastrukturą kolejową, czyli:
• linii i stacji kolejowych,
• bocznic kolejowych i wszelkich pozostałych obiektów spełniających założenia rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać obiekty kolejowe oraz ich usytuowanie – wyjątkiem są obiekty, które podlegając pod zakres uprawnień mostowych (program na telefon).
Jeśli powyższe uprawnienia są w zakresie ograniczonym to nie można sprawować samodzielnych funkcji technicznych w zakresie obiektów dostosowanych do prędkości przekraczających 200 km/h (program egzamin ustny).

Uprawnienia kolejowe w zakresie sterowania ruchem kolejowym bez ograniczeń dają możliwość projektowania lub kierowania budową wszelkich urządzeń zabezpieczania oraz sterowania ruchem kolejowym, które zostały określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dla budowli kolejowych i ich usytuowania (opinie o programie). Jeśli uprawnienia są w zakresie ograniczonym, to nie można pełnić samodzielnych funkcji technicznych na stacjach mających ponad50 rozjazdów oraz liniach kolejowych z samoczynnymi blokadami (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia kolejowe


Uprawnienia kolejowe można uzyskać po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia, odbyciu praktyki zawodowej oraz przejściu postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez okręgową komisję kwalifikacyjną samorządu zawodowego. W przypadku uprawnień w zakresie kolejowych obiektów budowlanych odpowiednie kierunki studiów to budownictwo lub transport, a w zakresie sterowania ruchem kolejowym transport lub elektrotechnika. Oczywiście konieczne jest odbycie odpowiednio długiej praktyki zawodowej, która może wynosić od roku do nawet 4 lat. Najdłużej trwa praktyka osób mających wykształcenie średnie i starających się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !