Blog

06.05.2019

Uprawnienia kolejowe – różnice w zakresach

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia kolejowe – różnice w zakresach

Specjalność inżynieryjna kolejowa bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych daje możliwość projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń obejmuje następujące obiekty budowlane: linie i stacje kolejowe, bocznice kolejowe oraz wszelkie inne budowle określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budowle kolejowe oraz ich usytuowanie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Uprawnienia kolejowe – różnice w zakresach

Wyjątkiem są obiekty budowlane określone w ust. 1 pkt. 2, a także sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne służące kolei wraz z urządzeniami sterowanie ruchem kolejowym i zabezpieczania – odpowiedni zapis znajduje się w paragrafie 14 ust. 5 (program na komputer).

Uprawnienia w ograniczonym zakresie w specjalności kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych pozwalają na projektowanie i/lub kierowanie robotami budowlanymi w tych samych obiektach, co w przypadku uprawnień bez ograniczeń – wyjątkiem są linie kolejowej, które przeznaczone są do prędkości przekraczających 200 km/h (program na telefon).

Uprawnienia w zakresie sterowania ruchem kolejowym bez ograniczeń pozwalają na projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi, które związane są obiektami budowlanymi w płaszczyźnie związanej z urządzeniami zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych wymaganych w przypadku budowli i usytuowania obiektów kolejowych (opinie o programie).

Uprawnienia budowlane - kolejowe ograniczone

Uprawnienia ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjne kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym dają prawo do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi, które są związane z obiektem budowlanym na płaszczyźnie urządzeń zabezpieczenia oraz sterowania ruchem kolejowym zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (segregator aktów prawnych i promocja 3 w 1).

Uprawienia w ograniczonym zakresie nie dotyczą linii kolejowych w zakresie samoczynnych blokach oraz stacji kolejowych, na których znajduje się powyżej 50 rozjazdów (program egzamin ustny). Do takich obiektów wymagane są uprawnienia bez ograniczeń.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami