Uprawnienia kolejowe – różnice w zakresach

Specjalność inżynieryjna kolejowa bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych daje możliwość projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń obejmuje następujące obiekty budowlane: linie i stacje kolejowe, bocznice kolejowe oraz wszelkie inne budowle określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budowle kolejowe oraz ich usytuowanie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Uprawnienia kolejowe – różnice w zakresach

Wyjątkiem są obiekty budowlane określone w ust. 1 pkt. 2, a także sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne służące kolei wraz z urządzeniami sterowanie ruchem kolejowym i zabezpieczania – odpowiedni zapis znajduje się w paragrafie 14 ust. 5 (program na komputer).

Uprawnienia w ograniczonym zakresie w specjalności kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych pozwalają na projektowanie i/lub kierowanie robotami budowlanymi w tych samych obiektach, co w przypadku uprawnień bez ograniczeń – wyjątkiem są linie kolejowej, które przeznaczone są do prędkości przekraczających 200 km/h (program na telefon).

Uprawnienia w zakresie sterowania ruchem kolejowym bez ograniczeń pozwalają na projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi, które związane są obiektami budowlanymi w płaszczyźnie związanej z urządzeniami zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych wymaganych w przypadku budowli i usytuowania obiektów kolejowych (opinie o programie).

Uprawnienia budowlane - kolejowe ograniczone

Uprawnienia ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjne kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym dają prawo do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi, które są związane z obiektem budowlanym na płaszczyźnie urządzeń zabezpieczenia oraz sterowania ruchem kolejowym zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (segregator aktów prawnych i promocja 3 w 1).

Uprawienia w ograniczonym zakresie nie dotyczą linii kolejowych w zakresie samoczynnych blokach oraz stacji kolejowych, na których znajduje się powyżej 50 rozjazdów (program egzamin ustny). Do takich obiektów wymagane są uprawnienia bez ograniczeń.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !