Blog

19.09.2019

Uprawnienia kolejowe

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia kolejowe

 

Uprawnienia kolejowe

Uprawnienia budowlane kolejowe mogą być nadanie w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub w zakresie sterowania ruchem kolejowym (program na komputer).

Uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych bez ograniczeń pozwalają na projektowanie bądź kierowanie budową takich obiektów, jak:
• stacje kolejowe,
• linie kolejowe,
• bocznice kolejowe,
• inne obiekty w rozumieniu warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budowle kolejowe (program na telefon).
Uprawnienia w zakresie sterowania ruchem kolejowym bez ograniczeń dotyczą przede wszystkim obiektów budowanych w zakresie urządzeń służących do zabezpieczenia oraz sterowania ruchem kolejowym (program egzamin ustny).

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych w ograniczonym zakresie dotyczą projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do stacji, bocznic, linii kolejowych i innych obiektów kolejowych z wyjątkiem linii kolejowych, które są dostosowane do prędkości przekraczających 200 km/h. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym w ograniczonym zakresie dotycząc projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi obiektów w zakresie urządzeń zabezpieczania oraz sterowania ruchem kolejowym z wyjątkiem linii, które mają ponad 50 rozjazdów oraz linii kolejowych wyposażonych w blokady samoczynne (opinie o programie).

Odpowiednie wykształcenie


Uprawnienia kolejowe mogą uzyskać osoby, które mają odpowiednie wykształcenie. W przypadku uprawnień w zakresie kolejowych obiektów budowlanych należy ukończyć studia inżynierskie lub magisterskie na kierunku budownictwo lub transport (segregator aktów prawnych). O uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie może też wystąpić technik budownictwa i technik dróg i mostów kolejowych. W przypadku sterowania ruchem kolejowym odpowiednie kierunki studiów to transport i elektrotechnika, a pokrewne to automatyka i robotyka oraz elektroenergetyka. W przypadku kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie o uprawnienia mogą starać się także osoby mające tytuł technika automatyka sterowania ruchem kolejowym, technika transportu kolejowego lub technika elektryka urządzeń zabezpieczania i sterowania ruchem kolejowym (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami