Blog

14.03.2019

Uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – wymagania

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – wymagania

Wymagania w przypadku projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie dla każdej specjalności są takie same (program na komputer). Przede wszystkim kandydat musi ukończyć studia I stopnia na kierunku, który dla danej specjalności uznawany jest za odpowiedni lub studiów II stopnia na kierunku, który dla wybranej specjalności jest uznawany za pokrewny. Ponadto należy odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów i półtoraroczną praktykę na budowie (program na telefon).

Różne specjalności uprawnień

Uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

Osoby, które chcą uzyskać uprawnienia budowlane bez ograniczeń, posiadające już uprawnienia budowlane w zakresie ograniczonym, nie muszą odbywać praktyki zawodowej na budowie ani przy sporządzaniu projektów (program na egzamin ustny). Należy jednak pamiętać, że okres praktyki w przypadku o nadanie łącznie uprawnień do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi, jest liczony odrębnie. Po uzyskaniu uprawnień do projektowania w wybranej specjalności inżynier jest uprawniony do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu wyłącznie w zakresie swojej specjalności (promocja 3 w 1). Ponadto ustawa z dnia 9 maja 2014 roku dotycząca ułatwień dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych określa, że postępowanie w sprawach o uzyskanie uprawnień w specjalności architektonicznej jest zawsze kompleksowo realizowane przez okręgowe izby architektów, natomiast w pozostałych specjalnościach przez okręgowe izby inżynierów budownictwa (segregator).
Do wyboru są różne specjalności uprawnień, przy czym największym zainteresowaniem cieszą się uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Ponadto można też starać się o uprawnienia inżynieryjne drogowe, mostowe, wyburzeniowe, hydrotechniczne czy kolejowe w zakresie sterowania ruchem kolejowym bądź kolejowych obiektów budowlanych (opinie). Można też wybrać uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
• telekomunikacyjnych,
• elektrycznych i elektroenergetycznych,
• cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami