Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Powszechny sposób to nauka z podręczników. Przyswajanie nowej wiedzy z tekstu pisanego jest jednak wyczerpującego i nie oddaje w pełni istoty egzaminu oraz sposobu, w który jest on przeprowadzany. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest program do nauki na uprawnienia budowlane. Każdy, kto zdecyduje się z niego korzystać może wybrać jedną z dwóch wersji. Pierwsza to program uprawnienia budowlane przeznaczony do instalacji na komputerze PC lub laptop. Osoby, które nie mają zbyt wielu okazji do tego, aby spokojnie usiąść przy komputerze i uczyć się do egzaminu, mogą zainstalować program uprawnienia budowlane na swoim smartfonie lub tablecie. Jest to dedykowana aplikacja, przeznaczona do pracy na systemach operacyjnych Android oraz iOS. Jest tak samo wygodna w użytkowaniu i zapewnia wszystkie funkcjonalności, oferowane przez wersję desktopową. Jej dużą zaletą jest to, że można powtarzać testy na egzamin uprawnienia budowlane, przebywając również poza miejscem zamieszkania. Podczas przerwy w pracy, podróży czy oczekiwania w długiej kolejce do lekarza.

Nowoczesne, szerokie drogi z nowoczesną infrastrukturą ułatwiają nam podróżowanie. Jednak nie zawsze tak było. Jeszcze kilka dziesięcioleci wstecz, siatka dróg w Polsce była bardzo uboga, a jej stan techniczny pozostawał wiele do życzenia. Przełom nastąpił na przełomie XX i XXI wieku, kiedy rozpoczęto wiele dużych inwestycji drogowych. Trwają one aż do dziś, a równolegle z nimi powstają nowe. Aby to wszystko mogło się odbywać, konieczni są specjaliści z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej.

To właśnie oni odpowiadają za projektowanie dróg oraz kierowanie robotami przy ich budowie. Osoba posiadająca uprawnienia drogowe, będzie mogła znaleźć zatrudnienie w jednej z wielu polskich lub zagranicznych firm z branży drogownictwa. Realizują one inwestycje drogowe na terenie całego kraju. Czy to jednak oznacza, że praca wymagająca tych uprawnień, będzie wiązała się z częstymi delegacjami i długotrwałym pobytem poza domem? Niekoniecznie, choć trzeba mieć świadomość, że również projektant będzie musiał pojawić się na placu budowy i dokonać niezbędnych pomiarów.

Uprawnienia w specjalności drogowej pozwalają projektować drogi publiczne i prywatne wszystkich klas, a także przepusty, które się pod nimi znajdują. Co ciekawe, mając te uprawnienia można również projektować i kierować robotami przy budowie dróg dla samolotów – czyli pasów startowych i dróg dojazdowych do nich. Praca w zawodzie projektanta dróg lub kierownika robót drogowych jest o tyle ciekawa, że często dotyczy nowo budowanych szlaków. Są to inwestycje bardzo wymagające, dla których należy wykonać bardzo dużo pracy przygotowawczej i projektowej. Wytyczenie nowych szlaków dróg wiąże się z licznymi zagadnieniami technicznymi i środowiskowymi, a to dopiero początek inwestycji. Kolejne etapy prac to stworzenie wstępnej koncepcji drogi i jej szczegółowe opracowywanie kawałek po kawałku.

Czy zdobycie uprawnień w specjalności drogowej to słuszna decyzja? Naszym zdaniem tak. Biorąc pod uwagę że z roku na rok rośnie liczba zarejestrowanych samochodów, konieczne będą działania zmierzające do zwiększania przepustowości dróg i budowania nowych. Osoby z uprawnieniami drogowymi będą mogły również pracować w firmach międzynarodowych, realizując inwestycje zagraniczne, np. w krajach rozwijających, w których jest deficyt dróg dobrej jakości.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !