Uprawnienia wyburzeniowe

 

Uprawnienia wyburzeniowe

Jedną z najrzadziej wybieranych specjalności uprawnień budowlanych jest specjalność wyburzeniowa (program na komputer). Podobnie jak do innych specjalności, tak i do tej, niezbędne jest spełnienie odpowiednich warunków. W przypadku uprawnień do projektowania bez ograniczeń konieczne jest skończenie studiów magisterskich na kierunku odpowiednim dla specjalności oraz odbycie praktyki przy projektowaniu i przy kierowaniu robotami budowlanymi (program na telefon). Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie można uzyskać po zdobyciu tytułu inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla specjalności oraz odbyciu praktyki zawodowej na budowie i przy projektowaniu.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń także wymagają uzyskania tytułu magistra inżyniera na kierunku odpowiednim, ale praktykę odbywa się tylko na budowie (program egzamin ustny).

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie są łatwiejsze do uzyskania, ponieważ można się o nie starać po skończeniu wyższych studiów zawodowych i odbyciu odpowiedniej do wykształcenia praktyki zawodowej na budowie. Dla specjalności wyburzeniowej odpowiednim kierunkiem jest budownictwo, górnictwo i geologia w specjalności eksploatacja złóż oraz inżynieria wojskowa. Zdobycie tytułu magistra inżyniera na którymś z tych kierunków daje możliwość starania się o uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej (opinie o programie).

Odpowiednie oświadczenie


Od 2014 roku uprawnienia wyburzeniowe są nadawane tylko bez ograniczeń oraz do projektowania robót rozbiórkowych i kierowania robotami rozbiórkowymi z zastosowaniem materiałów wybuchowych (segregator aktów prawnych). Należy pamiętać, że praktyka zawodowa do uprawnień zostanie zaliczona wyłącznie wtedy, gdy będzie polegać na bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych lub na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod nadzorem osoby, która posiada uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i będącej członkiem samorządu zawodowego. Praktykę zawodową należy udokumentować za pomocą odpowiedniego oświadczenia (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !