Blog

22.07.2020

Urabialna zaprawa

W artykule znajdziesz:

Urabialna zaprawa

Urabialna zaprawa

Mury wykonane na źle urabialnej zaprawie wykazują większe odkształcenia pod obciążeniem, a wytrzymałość ich jest o 10-25% mniejsza w stosunku do muru na zaprawie tej samej marki, ale dobrze urabialnej. Zła urabialność zaprawy obniża również wydajność pracy murarza (program uprawnienia budowlane na komputer).

W celu polepszenia urabialności zapraw ciepłochronnych stosuje się kruszywo z dużą ilością części drobnych, zwiększa się dodatek wapna (w stosunku do analogicznych zapraw na piasku kwarcowym) i stosuje się środki uplastyczniające.
Zapraw ciepłochronnych nie należy stosować przy temperaturze mniejszej od 6°C (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
b. Spoiny z przerwą powietrzną. W celu poprawienia wartości termoizolacyjnych ściany wykonywać można spoiny z przerwą powietrzną o szerokości 5-8 cm. Metoda ta stosowana jest w Niemczech, w Szwecji.
W Niemczech rozściela się zaprawę na odwróconych dnem do góry pustakach w postaci trzech równoległych pasm. W Szwecji, gdzie pustaki wykonuje się bez denek, do rozścielania zaprawy używa się specjalnych szablonów, gwarantujących ułożenie zaprawy na wierzchu pionowych ścianek (uprawnienia budowlane).
Jak wykazały próby wytrzymałościowe, nośność muru z pustaków ze spoinami poziomymi w postaci trzech pasm praktycznie nie różni się od wytrzymałości muru ze spoinami pełnymi.
Ściany z pustaków z betonu żużlowego i gruzowego. Z betonu żużlowego i gruzowego wykonuje się w Polsce pustaki typu „Muranów’*
„Alfa”. Wytrzymałość murów z tych pustaków badali Pogorzelski i Urban.

Badane elementy miały przekrój prostokątów o stosunku boków 1 : 1 do 1:2. Stosunek wysokości elementów do mniejszego z boków wahał się w granicach 1,5-5,8. Do określenia wytrzymałości murów z pustaków:
W przypadku murów ze szczeliną powietrzną wytrzymałość Rm,s dotyczy powierzchni przekroju muru brutto, bez potrącenia powierzchni przekroju szczeliny.
Wytrzymałość murów ze szczeliną powietrzną badano na 30 elementach, wykonanych z pustaków o wytrzymałości Rp = 57-134 kG/cm2, a wytrzymałość murów bez szczeliny - na 36 elementach, wykonanych z pustaków o wytrzymałości Rp = 33-134 kG/cm2. Pierwsze rysy pojawiały się na ogół przy niższych naprężeniach w przypadku słabej zaprawy niż w przypadku mocnej (niekiedy już przy naprężeniu równym ok. 0,5 Rm,s) (program egzamin ustny).

Wytrzymałość murów

Wytrzymałość murów z pustaków Alfa badano na mniejszej liczbie elementów, w związku z czym znalezienie prawidłowych parametrów doświadczalnych nie było tu możliwe.
W ścianach z otworami okiennymi pierwsze rysy tworzą się z reguły w części podokiennej ściany, w przedłużeniu bocznych krawędzi otworu okiennego. W badaniach Grafa rysy takie wystąpiły już przy naprężeniu of,r = 0,46 R’m, s obliczonym w stosunku do przekroju netto ściany (z potrąceniem szerokości otworu okiennego) (opinie o programie).

Nowym sposobem wykonywania ściany z bloczków gazobetonowych, zastosowanym w Szwecji, jest murowanie „na sucho”, bez użycia zaprawy do wypełnienia spoin. W pierwszym okresie bloki układano na cienkiej warstwie kleju o grubości ok. 1 mm.
Zbyt duży dodatek wody do kleju obniża jego wytrzymałość. Przy należytym wykonaniu miejsca łączenia bloków za pomocą kleju mają wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie wyższą nawet niż łączony materiał (segregator aktów prawnych).
Z uwagi na małą grubość warstwy kleju konieczne jest wykonywanie bloków gazobetonowych z dużą precyzją. Według danych firmy „Ytong” tolerancja wymiarów wynosi ±0,2 mm. Z drugiej strony - duża wytrzymałość spoiny na rozciąganie czy zginanie jest z reguły zbędna, ponieważ w ścianie budynku panują prawie zawsze tylko naprężenia ściskające.

W tym stanie podjęto więc myśl wyeliminowania ze spoin kleju i murowania ścian na sucho (promocja 3 w 1). W sposobie tym bloczki łączone są za pomocą okrągłych płytek plastykowych, umocowywanych w szczelinach, wyżłobionych w blokach. W narożach ściany łączone są dodatkowo za pomocą odpowiednio ukształtowanych blaszek.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami