Ustalenie poziomu stopy słupa

Ustalenie poziomu stopy słupa
Ustalenie poziomu stopy słupa

W praktyce zazwyczaj pozostawia się górną część stopy fundamentowej nadbetonowaną (wysokości około 5 cm), a słupy ustawia się na podkładach stalowych. Ścisłe i ostateczne ustalenie poziomu stopy słupa przeprowadza się w tym przypadku podczas ostatecznego dopasowania i wyregulowania montowanej konstrukcji, po czym zabetonowuje się (zalewa zaprawą cementową lub samym zaczynem) pozostałą część fundamentu. Sposób ten jest niemal powszechnie stosowany w praktyce, pomimo że jest pracochłonny i uciążliwy przez zachodzące przerwy w betonowaniu fundamentów oraz trudności związane z dokładnym ustawieniem słupów w osi i w poziomie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Natomiast sposób, przy którym uzyskuje się ścisłe i dokładne poziome położenie górnej powierzchni fundamentu (z odchyłką do ±2 mm od ustalonego poziomu przy pochyleniu płaszczyzny powierzchni górnej fundamentu do poziomu nie większym odViooo), nie tylko pozwala na uniknięcie jakiegokolwiek sprawdzania niwelacyjnego ustawianych słupów, lecz także czyni zbędną kontrolę pionowości słupów pod warunkiem, iż w wytwórni konstrukcji stalowych słupy będą wykonane z należytą dokładnością (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Uzyskanie tak dokładnego poziomu górnej powierzchni fundamentu możliwe jest tylko wtedy, jeśli na niedobetonowanym fundamencie ułoży się pod niwelator z największą dokładnością dwa kształtowniki, wypełni się je masą betonową oraz zatrze powierzchnię listwą do zacierania (uprawnienia budowlane).

W celu uzyskania większej dokładności w umiejscowieniu śrub kotwiących w stopie fundamentowej stosuje się dwa sposoby, a mianowicie:

a) śruby kotwiące wpuszczone między ścianki deskowania stopy fundamentowej utrzymuje się w ustalonym położeniu podczas betonowania za pomocą szablonów wykonanych w postaci ramki z kształtowników stalowych, opartych na ławach drewnianych, wspartych na słupkach wbitych w grunt poza fundamentem (program egzamin ustny);

b) śruby kotwiące wstawia się w specjalne otwory pozostawione w tym celu w czasie betonowania w stopach fundamentowych, a po sprawdzeniu dokładności położenia śrub (względnie po ustawieniu słupa na fundamencie) zabetonowuje się śruby zaprawą cementową. Ścianki boczne otworów powinny być uformowane ze zbieżnością ku dołowi, aby po związaniu betonu umożliwić usunięcie drewnianego klocka formującego otwór (opinie o programie).

Odchyłek od wymiarów

Sposób ten jest kłopotliwy i nie zapewnia odpowiedniej wytrzymałości śrub na wyrwanie, a poza tym usunięcie klocków z uformowanych otworów stwarza duże trudności.

Inny sposób formowania otworów na śruby ze zbieżnością ku górze. Jest to sposób również kłopotliwy, gdyż klocki formujące otwory, a składające się właściwie z trzech klinów, muszą być bardzo starannie wykonane (ostrugane i każdorazowo pociągnięte smarem), niemniej jednak w praktyce sposób ten jest dość często stosowany, gdyż zapewnia większą wytrzymałość śrub kotwiących na wyrwanie ich z fundamentu (segregator aktów prawnych).

Prawidłowe osadzenie słupów na stopach fundamentowych ma duże znaczenie dla montażu całej konstrukcji, dlatego też po zabetonowaniu fundamenty powinny być szczegółowo sprawdzone i wszelkie odchyłki i niedokładności powinny być naniesione na specjalnych szkicach odbioru.

Kontroli podlegają:

  • położenie środka fundamentu w planie w stosunku do teoretycznych osi szeregów słupów wzdłuż i osi rzędów słupów w poprzek budynku oraz w stosunku do założonej rzędnej wysokości,
  • poziom górnej powierzchni fundamentu stanowiącej płaszczyznę styku ze stopką słupa,
  • położenie śrub kotwiących.

Przykładowy szkic kontrolny przygotowanych do montażu stóp fundamentowych z naniesieniem odchyłek od wymiarów, przewidzianych projektem.

W montażu konstrukcji stalowych istotne znaczenie ma prawidłowe i dokładne zmontowanie słupów konstrukcyjnych, które w znacznej mierze ułatwia przeprowadzenie montażu pozostałych elementów (promocja 3 w 1). Niedokładne ustawienie słupów może spowodować poważne trudności w montażu całej konstrukcji i zwiększenie kosztów jej regulacji.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !