Ustawienie słupa

Ustawienie słupa
Ustawienie słupa

Dla sprawnego przeprowadzenia montażu słupy należy uprzednio odpowiednio przygotować i ułożyć we właściwym miejscu. Zapewnienie np. prawidłowego ustawienia słupa w poziomie i pionie wymaga oznaczenia poziomów i osi pionowej słupa na jego powierzchniach bocznych przez krótkie widoczne kreski (program uprawnienia budowlane na komputer). Na słupie powinny być naniesione w zasadzie 3 kreski pionowe oznaczające oś pionową oraz 2 kreski poziome oznaczające poziom odniesienia dla posadowienia słupa i poziom oparcia belki lub podciągu.

W przypadku jednokondygnacyjnych hal przemysłowych słupy układa się wzdłuż nawy, w kierunku ruchu żurawia. Położenie słupów w stosunku do odpowiednich stóp fundamentowych uzależnione jest od sposobu, jaki zamierza się zastosować przy ich podnoszeniu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Stosuje się trzy sposoby podnoszenia i ustawiania słupów, a mianowicie: przez całkowite zawieszenie w pozycji pionowej, przez nasuwanie i przez obrót. Sposób zawieszenia polega na podniesieniu słupa i doprowadzeniu go w pierwszej fazie do pozycji pionowej, następnie uniesieniu na pewną wysokość nad poziom stóp fundamentowych i w tej pozycji przemieszczeniu do miejsca ustawienia (uprawnienia budowlane).

Podczas pierwszej fazy podnoszenia, tj. przy przechodzeniu słupa z pozycji poziomej do pionowej, należy tak manewrować ruchami żurawia, aby liny wielokrążka podnoszenia zawsze przyjmowały położenie pionowe, a więc tak, aby hak nośny żurawia przez cały czas podnoszenia słupa znajdował się pionowo nad punktem zaczepienia uchwytów montażowych. Najkorzystniej będzie, jeżeli czynność ta będzie spowodowana tylko i wyłącznie przez obrót stojącego na miejscu roboczym żurawia montażowego, bez konieczności dokonywania równoczesnej zmiany zasięgu (program egzamin ustny).

Wielokrążek podnoszenia

Sposób nasuwania stosuje się przede wszystkim wówczas, gdy ciężar słupów przekracza udźwig żurawia, a inne sposoby (np. montaż częściami) nie mogą być stosowane. Sposób nasuwania polega na podnoszeniu słupa podwieszonego w górnej swej części, gdy jednocześnie dolna jego część opiera się na podłożu. Tak więc tylko część ciężaru słupa oddziałuje na żuraw, pozostała zaś działa na podłoże. Dolny koniec słupa przesuwany jest poziomo po szynach fundamentu w miarę podnoszenia słupa (opinie o programie).

Dla ułatwienia przesuwania stopy słupa umieszcza się ją bezpośrednio na szynach lub belkach stalowych względnie na wózku kolejki wąskotorowej, posługując się wciągarką do przesuwania słupa. W końcowej fazie naprowadzania słupa na podporę zachodzi z reguły konieczność zastosowania dźwigników.

Celem skrócenia długości prowadnic czy torów stosuje się tu raczej podwieszenie mimośrodowe w wysokości słupa. Wielokrążek podnoszenia może być utrzymywany w położeniu pionowym w czasie podnoszenia i nasuwania słupa bez obracania wysięgnika żurawia (jak jest to stosowane przy metodzie opisanej poprzednio). Można to osiągnąć przez ułożenie słupa przed montażem tak, aby punkt podwieszenia słupa znalazł się nad wyznaczonym fundamentem (segregator aktów prawnych).

Stosując powyższą metodę, można z powodzeniem montować słupy za pomocą np. zwykłego masztu pochyłego zamiast kosztownego żurawia, jaki jest niezbędny przy metodzie całkowitego zawieszenia.

Sposób nasuwania stosuje się również przy montażu słupów o znacznym ciężarze i znacznej wysokości, co może powodować pewne trudności przy sposobie całkowitego zawieszenia słupa na haku żurawia. Wówczas stosuje się sposób mieszany, przy którym początkowo montaż słupa odbywa się przez nasuwanie, a następnie słup jest podnoszony i całkowicie zawieszony na haku żurawia, co umożliwia swobodne ustawienie go na fundamencie (bez konieczności stosowania dodatkowo dźwigników czy innych urządzeń pomocniczych) (promocja 3 w 1).

Sposób obrotu również stosuje się tyłków przypadku braku żurawia o wystarczającym udźwigu lub w przypadku elementów o znacznej wysokości (wysokie słupy, maszty przesyłowe, maszty radiowe czy wieże górnicze).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !