Usytuowanie strażnic

Usytuowanie strażnic

Strażnica winna być usytuowana możliwie centralnie w stosunku do obsługiwanego obszaru, bliżej stref niebezpiecznych pożarowo, w miejscu o dogodnych warunkach dojazdowych. Nie należy jednak sytuować strażnic blisko przejazdów kolejowych, które mogą być zamknięte przez stojący na nich tabor kolejowy, lub blisko dróg o dużym spadku (program uprawnienia budowlane na komputer).

Strażnice zaleca się projektować jako budynki wolnostojące, jednak strażnice typu 1 i 2 można dobudować do innych budynków przy oddzieleniu obu budynków murem ogniowym. Linię zabudowy zaleca się cofnąć od linii regulacyjnej drogi lub ulicy co najmniej 10 m.
Ściana ćwiczebna wspinalni powinna być odległa od granicy działki o wysokość wspinalni zwiększoną o 10 m. Powierzchnia terenu powinna wynosić:
dla typu 1-0,20 ha dla typu 2-0,35 ha dla typu 3,3a-0,60 ha dla typu 4-0,80 ha (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Na niezabudowanej części terenu należy przewidzieć:
- plac do ćwiczeń o powierzchni minimum 300 ma,
- boisko koszykówki lub siatkówki (14 x 28 m),
- niezależny od garażu wjazd na działkę, szerokość co najmniej 3,5 m,
- na placu ćwiczeń hydrant podziemny i nadziemny.

Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna. Dojazd do strażnicy o twardej nawierzchni. Przedpole wyjazdu o spadku 1% od budynku. Wskaźniki niezbędne do projektowania garaży.
Przy stosowaniu slupów między stoiskami należy wymiary stoisk zwiększyć o średnicę słupów. Bramy garażu powinny być dwuskrzydłowe, każde skrzydło dwudzielne, otwierane mechanicznie od środka garaży, oszklone w 25% powierzchni (uprawnienia budowlane).

Opis pomieszczeń

Drzwi do pomieszczeń załogi powinny otwierać się na parterze w kierunku garażu, na piętrach w kierunku ześlizgów. Poza klatkami schodowymi nie powinno być żadnych stopni, a jedynie pochylenie spadku do 20%. Górne piętra z garażem łączą ześlizgi wykonane z rur metalowych o średnicy 12-15 cm, prowadzone w szybach o średnicy 110 cm.
Na 1 ześlizg przyjmuje się 9 strażaków, najmniej jednak mogą być 2 ześlizgi (program egzamin ustny).

Ześlizgi nie mogą znajdować się w sypialniach pomieszczeniach przeznaczonych na dłuższy pobyt załogi. Najkorzystniej jest wykonać ześlizgi w korytarzach. Ześlizgi nie mogą zmniejszać podanych w tabl. 7 wymiarów stoisk. Należy więc je umieszczać we wnękach bocznych ścian lub w przestrzeni między słupami, między stoiskami, z tyłu lub w środku stoiska. Szyby ześlizgów należy obudować i zaopatrzyć w dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 110 cm, otwierane do środka przy typie 3 i 4 automatycznie, zsynchronizowane z systemem alarmowym. Szerokość korytarzy ustala się na 200 cm.

Wykaz pomieszczeń, ich powierzchnie, funkcjonalne powiązanie oraz wyposażenie i orientacyjną kubaturę strażnic (opinie o programie).
Wytyczne budowlane i instalacyjne. Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny być ogniotrwałe. Dachy rozwiązane jako stropodachy. Podłogi w garażach, warsztatach i ustępach twarde, nieśliskie, wodoszczelne z urządzeniami ściekowymi, ponadto w akumulatorni kwasoodporne.

W centrali alarmowej podłogi pyłochłonne. W pozostałych pomieszczeniach - z klepki dębowej lub materiału o podobnych własnościach. Podłogi w garażu o spadku 2% w kierunku bram wyjazdowych i kratek ściekowych (segregator aktów prawnych). Ściany w akumulatorni oraz ładowni akumulatorów wyłożone płytkami kwasoodpornymi. W korytarzach, ustępach i umywalniach ściany do 1,5 ra malowane olejno.
Strażnice typu 3, 3a i 4 powinny mieć przewidzianą sieć światła z własnej akumulatorni z automatycznym urządzeniem włączającym w przypadku przerwy dopływu prądu na skutek awarii w sieci ogólnej (promocja 3 w 1).

W strażnicach typu 2, 3, 3a i 4 punkty świetlne pomieszczeń służby czuwania, korytarzy, klatek schodowych, szybów ześlizgowych, garaży oraz nad bramami wyjazdowymi muszą posiadać automatyczne włączenie światła tzw. alarmowego. Wszystkie pomieszczenia oprócz pomieszczenia na mycie węży muszą posiadać oświetlenie naturalne.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !