Utwardzacz Tęcza

Utwardzacz Tęcza

Po stwardnieniu warstwy zbrojonej sterczące włókna szklane zeszlifowuje się papierem ściernym i nanosi się warstwy nawierzchniowe. Gotowych kompozycji epoksydowych nie ma w handlu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Ze względu na krótki okres użytkowania (ok. 40 min. po dodaniu utwardzacza) przygotowuje się je bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy h. Powłoki epoksydowe wzmacniane włóknem szklanym mogą być wykonywane tylko przez wyszkolone ekipy specjalistyczne, przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 15°C, w warunkach suchych.

Orientacyjne zużycie żywicy epoksydowej na 1 m powłoki o grubości 1,5-1,7 mm zbrojonej matą szklaną o gramaturze 300 wynosi ok. 1,8 kg, a zbrojonej tkaniną szklaną ST-20/60 ok. 1,5 kg.
Żywice epoksydowe należy przechowywać w fabrycznych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w pomieszczeniach suchych o temperaturze nie przekraczającej 20°C. Niższa temperatura przechowywania żywic przedłuża okres ich przydatności, wyższa - skraca.
Na opakowaniu podany jest termin gwarancyjny żywicy lub data jej produkcji.

Żywice epoksydowe przechowywane w odpowiednich warunkach nie zmieniają swoich właściwości przez okres co najmniej roku.
Utwardzacz Tęcza należy przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach, ponieważ wiąże wodę i C02 z powietrza (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wypełniacze, maty i tkaniny szklane oraz krzemionkę koloidalną należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, chroniąc je przed zawilgoceniem. Materiały te należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych. Rozpuszczalniki organiczne należy przechowywać w magazynach przeznaczonych dla materiałów łatwopalnych.

Mieszanki epoksydowe zawierają składniki toksyczne i palne. Utwardzacz Tęcza jest silnie alkaliczną aminą, działa na skórę żrąco, podobnie jak ług sodowy. Nieutwardzone mieszanki epoksydowe mogą wywoływać reakcję alergiczną. Przy pracy należy zapewnić dobrą wentylację. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież ochronną, rękawice gumowe i okulary. Z uwagi na toksyczność i palność mieszanek epoksydowych, jak również palne i toksyczne rozpuszczalniki służące do mycia sprzętu i narzędzi, przy pracy należy ściśle przestrzegać przepisów bhp i przeciwpożarowych (uprawnienia budowlane).

Powłoki poliestrowe zbrojone

Powłokę poliestrową zbrojoną włóknem szklanym (laminat poliestrowy) otrzymuje się przez nałożenie na podkład betonowy kilku warstw kompozycji poliestrowych. Wewnętrzna warstwa zbrojona jest matą lub tkaniną z włókien szklanych (program egzamin ustny).
W skład powłok poliestrowych zbrojonych wchodzą następujące materiały:
- żywice poliestrowe: „Polimal 109”, „Polimal 150 lub 151” oraz „Polimal 108”,
- utwardzacz (inicjator polimeryzacji): pasta HCH (wodoronadtlenek cykloheksanonu w postaci 50-procentowej pasty we ftalanie dwubutylu) w ilości 3-4% na wagę żywicy,
- przyspieszacz polimeryzacji: naftenian kobaltu 2-procentowy (roztwór zawierający 2% kobaltu metalicznego) w ilości 0,3-0,5% na wagę żywicy,
- wypełniacze: mączka kwarcowa, węglowa lub inne wypełniacze kwaso- i ługoodporne o wysokim stopniu rozdrobnienia w ilości 0-50% na wagę żywicy,
- dodatek tiksotropujący: krzemionka koloidalna „Aerosil” w ilości 0-l% na wagę żywicy,
- zbrojenie: mata szklana o gramaturze 225 lub 300 z włókna niskoalkalicznego z preparacją silanową lub tkanina szklana ST-20/60 z włókna niskoalkalicznego (opinie o programie).

Powłoki poliestrowe zbrojone włóknem szklanym odznaczają się dobrą przyczepnością do suchego i zneutralizowanego, np. przez fluatowanie, podkładu betonowego, dużą wytrzymałością mechaniczną, dobrą odpornością na ścieranie, są nieprzesiąkliwe dla cieczy pod zwiększonym ciśnieniem, wykazują dobrą odporność chemiczną w temperaturze 20°C na działanie wody, kwasów mineralnych i organicznych rozcieńczonych i o średnim stężeniu, roztworów soli o kwaśnym lub obojętnym odczynie oraz benzyny i olejów mineralnych (segregator aktów prawnych).

Odporność chemiczna powłok maleje znacznie ze wzrostem temperatury środowisk agresywnych. Powłoki poliestrowe wykazują niedostateczną odporność na działanie środowisk alkalicznych oraz szeregu rozpuszczalników, jak benzen, aceton, tri, octan etylu (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !