Blog

25.04.2019

Uzbrojenie działki

W artykule znajdziesz:

Uzbrojenie techniczne działki na terenach niezurbanizowanych

W kontekście budowy domu najważniejsze jest zapewnienie obiektowi przyłączenia do najważniejszych mediów, w tym wody, energii elektrycznej i gazu (https://uprawnienia-budowlane.pl). Nie zawsze będzie to oczywiste i łatwe w wykonaniu. W przypadku działki budowlanej, która

Uzbrojenie działki

ulokowana jest w pobliżu szeregu zabudowań, zazwyczaj problem ten nie występuje. O wiele inaczej sytuacja wygląda, kiedy w grę wchodzą tzw. tereny niezurbanizowane, czyli zlokalizowane z dala od zabudowań, np. na skraju lasu, w sąsiedztwie, którego nie występują inne domostwa (program na komputer). Zazwyczaj w takich miejscach, w pobliżu działki nie przechodzą przyłącza do mediów. Należy wtedy starać się o uzbrojenie techniczne działki. Co to takiego (program na telefon)?

Czym jest uzbrojenie techniczne działki? Uzbrojenie techniczne działki to nic innego jak podciągnięcie infrastruktury w okolice danego terenu, który nie posiada przyłączy do sieci energetycznej, gazowej oraz wodno-kanalizacyjnej (opinie o programie). Innymi słowy, proces ten wiąże się z udostępnieniem na danym terenie możliwości przyłączenia do najważniejszych mediów. Wiąże się to z koniecznością poprowadzenia przez określony zakład systemu rur i przewodów, które umożliwią przyłączenie gospodarstwa do sieci (segregator aktów prawnych).

Procedura

Żeby móc podłączyć tereny niezurbanizowane do najważniejszych mediów, należy złożyć wnioski w odpowiednich zakładach, np. energetycznym czy gazowym. Wniosek musi zawierać dokładny opis działki oraz jej lokalizacji. Warto dołączyć szkice geodezyjne. Zadaniem petenta jest przekonanie zakładu o sensie podciągnięcia systemu umożliwiającego przyłączenie do jego sieci (promocja 3 w 1).

W sytuacji bowiem, kiedy zakład podejmie decyzję o nierentowności rozszerzenia swojej infrastruktury dla jednego domostwa, uzbrojenie techniczne działki będzie możliwe jedynie wtedy, kiedy właściciel sfinansuje przynajmniej część inwestycji. Jeżeli zakład uzna, że wybudowanie infrastruktury będzie opłacalne i szybko się zwróci, właściciel działki nie zostanie obciążony kosztami (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami