Blog

07.09.2018

Wada działki budowlanej – droga dzielona z sąsiadami

W artykule znajdziesz:

Wada działki budowlanej – droga dzielona z sąsiadami

Przed rozpoczęciem budowy oraz w czasie późniejszego użytkowania nieruchomości często pojawiają się problemy związane ze współdzieleniem drogi z sąsiadami (program na komputer). W takiej sytuacji, aby móc poprowadzić media na wspólnej działce drogowej, konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich właścicieli. W teorii jest to proste, natomiast w praktyce bywa bardzo trudne, zwłaszcza jeśli któryś z właścicieli nie chce takiej zgody wyrazić. Wówczas jedynym rozwiązaniem jest złożenie wizyty u notariusza i wpisanie do księgi wieczystej danej działki drogowej tzw. służebności dostarczenia mediów i doprowadzenia sieci na rzecz firm sprzedających gaz, wodę i prąd oraz odbierających śmieci (program na telefon). Co ważne, u notariusza muszą pojawić się wszyscy właściciele jednocześnie. Wiąże się to także z dodatkowym kosztem.

Użytkowanie wspólnej drogi

Wada działki budowlanej – droga dzielona z sąsiadami

Bardzo częstym problemem jest również użytkowanie wspólnej drogi, ponieważ to właściciele msza zadbać o jej odpowiednie utwardzenie i oświetlenie (program na egzamin ustny). Jeśli droga prowadzi do kilku działek, to zazwyczaj nietrudno uzyskać wymagane zgody, ale co zrobić jeśli działek jest kilkanaście (promocja 3 w 1)? Czy każdy współwłaściciel będzie chciał odśnieżać swój odcinek czy partycypować w kosztach budowy ulicy? Co więcej, jeśli do działki nie prowadzi żadna droga, to konieczne jest ustanowienie służebności drogi koniecznej. Wówczas konieczne jest zaangażowanie geodety, który poprowadzi drogę w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu obciążała ona nieruchomość, przez którą przechodzi (segregator).
Warto pamiętać, że rolnicy, który sprzedają udziały w drodze prowadzącej do wyznaczonej parceli, powstałej po podzieleniu pola, często zachowują taką drogę dla siebie, a następnie obciążają ją służebnością prawa przejazdu i przechodu. Za tego rodzaju służebność właściciel nieruchomości, przez którą ona przechodzi, może zażądać opłaty, chyba że w akcie notarialnym zaznaczono, że służebność jest bezpłatna (opinie). Nawet, jeśli właściciel pobiera opłaty, to obowiązek utrzymania drogi w dobrym stanie spoczywa na osobom korzystającym ze służebności.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami