Warto zadbać o odwodnienie terenu


Jak działają instalacje ogrzewcze?
Uprawnienia budowlane. Warto zadbać o odwodnienie terenu
Odprowadzenie ścieków bytowych z obiektu budowlanego to nie jedyny element, o który trzeba zadbać planując zagospodarowanie terenu. Ważne jest również jego odpowiednie odwodnienie. Problem odprowadzania ścieków opadowych wymaga równie solidnego podejścia, co ścieki produkowane w gospodarstwie domowym.
Kanalizacja deszczowa w swojej budowie nie różni się zbytnio od tego, jak wygląda kanalizacja ściekowa. Obie służą odprowadzeniu płynnych zanieczyszczeń i w obu przypadkach stosuje się te same materiały. Różne są natomiast odbiorniki, do których trafiają poszczególne ścieki. Opadowe trafiają do rzek, rowów melioracyjnych lub gruntu. Natomiast gospodarcza kanalizacja ściekowa odprowadza je do oczyszczalni. Deszczowa może zawierać w sobie separatory z osadnikami. Stosuje się je ze względu na zanieczyszczenie ścieków opadowych związkami ropopochodnymi, które trzeba z nich usunąć. Stosuje się tu również zbiorniki retencyjne, które zapobiegają zbyt dużym spływom wód opadowych.
Warunki techniczne dotyczące odprowadzania ścieków deszczowych ustalane są przez zarządców sieci kanalizacyjnej oraz sieci i urządzeń melioracyjnych. Kanalizacja deszczowa wymaga rozpoznania, w jaki sposób taka inwestycja może wpłynąć na środowisko. Jeśli w sposób znaczący, może okazać się konieczne wystąpienie o wydanie decyzji środowiskowych.
Kanalizacja deszczowa, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, opowiada za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, które pochodzą z ulic, chodników i placów. Natomiast ścieki deszczowe z terenów przeznaczonych szczególnie pod zabudowę mieszkaniową trzeba zagospodarować na własnym terenie. Ich nadmiar można odprowadzić do kanalizacji deszczowej dopiero po wcześniejszym zretencjonowaniu. Wody opadowe można gromadzić np. w oczku wodnym. Dobrym sposobem na jej magazynowanie mogą być też beczki. Taką wodę można później wykorzystać do podlewania ogródka lud działki. Przyda się też do innych zajęć gospodarczych, np. sprzątania.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !