Blog

23.07.2018

Warunki budowy studni kopanej

W artykule znajdziesz:

Warunki budowy studni kopanej - pytania na uprawnienia budowlane

Kupno działki budowlanej wydaje się rzeczą stosunkowo łatwą, ale nic bardziej mylnego. Istnieje bowiem wiele przesłanek, które mogą znacznie wpłynąć na późniejsze koszty budowy i przysporzyć nieoczekiwanych problemów podczas użytkowania. Dlatego też warto dobrze się przyjrzeć upatrzonej działce i dopiero wtedy podjąć decyzję. Kiedy i gdzie budować studnię? W sytuacji, gdy zakupiona działka nie ma dostępu do sieci wodociągowej, najlepszym rozwiązaniem będzie wybudowanie studni.

Oferta: Program do nauki na uprawnienia budowlane dostępny w dwóch wersjach znajduje się na naszym portalu: wersja na komputer - tutaj oraz wersja na telefon - tutaj. Przeczytaj opinie i do nauki 🙂

Spełnienie warunków i formalności

Decyzja ta wiąże się z koniecznością spełnienia pewnych warunków i formalności. Dotyczą one między innymi usytuowania studni oraz warunków jej obudowy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury studnia z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi powinna być usytuowana:

  1. w odległości 5m od granicy działki,
  2. 7,5 m do osi rowu przydrożnego,
  3. 15 m do budynków inwentarskich, silosów, zbiorników na nieczystości, kompostu,
  4. 30 m do najbliższego przewodu rozpuszczającego kanalizacji dla ścieków oczyszczonych,
  5. 70 m do nieutwardzonego wybiegu dla zwierząt gospodarskich oraz przewodu kanalizacji odprowadzającej nieoczyszczane ścieki, a także do granicy pola filtracyjnego.

Obudowa studni kopanej

Obudowa studni kopanej. Bardzo duże znaczenie mają materiały, z których zostanie wykonana obudowa studni kopanej dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Powinny to być materiały nieprzepuszczalne i prawidłowo uszczelnione na granicy złączy elementów obudowy. Nie mogą one także wpływać ujemnie na jakość wody. Warunek szczelności zostanie spełniony, jeżeli do budowy studni użyte zostaną kręgi betonowe spoinowane od wewnątrz na całej wysokości studni, a dodatkowo również od zewnątrz do głębokości co najmniej 1,5 m od poziomu terenu. Nadziemna część studni bez urządzenia pompowego musi mieć wysokość co minimum 0,9 m od poziomu terenu. Konieczne jest również należyte zabezpieczenie za pomocą trwałego i nieprzepuszczalnego przykrycia chroniącego jej wnętrze. Jeżeli zaś studnia posiada urządzenia pompowe musi mieć co najmniej 0,2 m od poziomu terenu. Bardzo istotne jest także utwardzenie terenu otaczającego studnię kopaną w pasie o szerokości przynajmniej 1 m ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami