Blog

17.06.2019

Warunki egzaminów na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Warunki egzaminów na uprawnienia budowlane


Warunki egzaminów na uprawnienia budowlane są określone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (https://uprawnienia-budowlane.pl). Komisje kwalifikacyjne są wyłaniane z poszczególnych okręgowych izb inżynierów budownictwa, a za przygotowanie pytań do części pisemnej i ustnej egzaminu odpowiada krajowa komisja kwalifikacyjna.

Warunki egzaminów na uprawnienia budowlane

Pytania te przygotowywane są odrębnie dla wszystkich rodzajów uprawnień i specjalności (program na komputer). Komisja odpowiada również za sporządzenie list osób, które przystępują do egzaminu, z uwzględnieniem wybranej przez nich specjalności oraz rodzaju uprawnień (program na telefon). Część pisemna ma formę testu i polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytania w zestawie przygotowanym przez komisję kwalifikacyjną. Egzamin uznaje się za zdany, jeśli kandydat udzielił przynajmniej 75% poprawnych odpowiedzi. Wówczas możliwe jest przystąpienie do części ustnej egzaminu (program egzamin ustny).

W zależności od tego, jakie kandydat ma wykształcenie oraz jaki jest zakres odbytej przez niego praktyki zawodowej, egzamin może być przeprowadzony na uprawnienia budowlane:
• do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie,
• do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie,
• do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie (opinie o programie).
Czas trwania części pisemnej zależy od ilości pytań – przyjmuje się, że na jedno pytanie przypada 1,5 minuty.

Egzamin ustny

Egzamin ustny trwa 60 minut, z czego 25 przeznaczone jest na przygotowanie się do odpowiedzi (segregator aktów prawnych). Osoba, która zdaje taki egzamin, udziela odpowiedzi na pytania, które znajdują się w wylosowanym zestawie. Konieczne jest wykazanie się znajomością przepisów prawnych oraz umiejętnością stosowania wiedzy technicznej w praktyce. Jeśli odpowiedź jest niejasna, to członkowie komisji mają prawo, za zgodą przewodniczącego, zadać kandydatowi dodatkowe pytania. Muszą one nawiązywać do wylosowanego przez niego pytania (promocja 3  w 1). Kandydat podczas przygotowywania się do odpowiedzi ustnej ma prawo do korzystania z własnych, wydrukowanych aktów prawnych, eurokodów czy polskich norm.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami