Blog

15.05.2019

Wymagana wiedza

W artykule znajdziesz:

Egzamin na uprawnienia budowlane – wymagana wiedza i umiejętności

Uprawnienia budowlane nadawane są osobom mającym odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową, a także zdany egzamin państwowy (https://uprawnienia-budowlane.pl). Egzamin, który składany jest przez osoby starające się o uprawnienia budowlane, składa się z części pisemnej, która ma formę testu oraz części ustnej.

Egzamin na uprawnienia budowlane – wymagana wiedza i umiejętności

W trakcie egzaminu sprawdzana jest znajomość przepisów prawa w zakresie, który jest niezbędny, aby móc je właściwe stosować, a także umiejętność posługiwania się tymi przepisami w praktyce (program na komputer). Dla wszystkich specjalności wymagana jest znajomość:
• ustawy Prawo budowlane razem wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami,
• postępowania administracyjnego – zwłaszcza działu I i II Kodeksu postępowania administracyjnego (program na telefon),
• warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych i montażowych,
• ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, dobór kultury oraz normalizacji i certyfikacji w części dotyczącej projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych (segregator aktów prawnych).

Egzaminy na uprawnienia budowlane

W zależności od wybranej specjalności uprawnień budowlanych oraz ich zakresu, a także specyfiki regiony może być również wymagana znajomość innych przepisów (opinie o programie). Przykładem może być budownictwo hydrotechniczne lub na terenach górniczych, gdzie konieczne jest zapoznanie się właściwą częścią przepisów prawa budowlanego, a także umiejętność praktycznego stosowania Polskich Norm w zakresie budowy, projektowania oraz rozbiórki i utrzymania obiektów budowlanych.

Ponadto w czasie egzaminu na uprawnienia budowlane w każdej specjalności sprawdzeniu podlega umiejętność stosowania wiedzy technicznej w praktyce (promocja 3 w 1). Kandydat musi wyjaśnić zagadnienia techniczne, które zostały określone przez zespół egzaminacyjnych i wchodzą w zakres odbytej praktyki zawodowej. Co więcej, w przypadku uprawnień do projektowania, zespół egzaminacyjne może zażądać od kandydata przedstawienia jednego lub dwóch prac projektowych, przy których brał on udział w czasie swoich praktyk przygotowujących do egzaminu na uprawnienia budowlane (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami