Blog

30.05.2018

Warunki ekologiczne obiektu budowlanego

W artykule znajdziesz:

Warunki ekologiczne obiektu budowlanego


Warunki ekologiczne - przykład do opisu obiektu budowlanego

 

 

Reklama: Portal www.uprawnienia-budowlane.pl posiada w swojej program do nauki na uprawnienia budowlane. Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 dostępny jest w dwóch wersjach: na komputer oraz na telefon. Bieżące wiadomości odnośnie uprawnień budowlanych można znaleźć w zakładce Aktualności. W celu poznania opinii innych użytkowników korzystających z naszego oprogramowania należy kliknąć na zakładkę Opinie. W naszej ofercie posiadamy również nowość program do nauki na egzamin ustny - sprawdź.


Eksploatacja stadionu żużlowego związana będzie z wprowadzaniem do środowiska zanieczyszczeń (emisji) tj. odpady, ścieki, gazy i pyły, ciepło, hałas i wibracje. Część z tych zanieczyszczeń w przypadku planowanego przedsięwziecia nie ma większego znaczenia dla środowiska z uwagi na marginalne ich występowanie. Charakter inwestycji nie przewiduje powstawania odpadów produkcyjnych, jak również wszelkich innych odpadów szkodliwych, stałe odpady komunalne będą odbierane przez uprawnione wyspecjalizowane firmy z przeznaczeniem do oczyszczenia bądz utylizacji, w taki sposób, aby nie powodować zagrożeń powstawania zanieczyszczeń środowiska naturalnego.


W obiekcie nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe, ścieki bytowe będą odprowadzane do miejskiej oczyszczalni scieków a wody opadowe i roztopowe z całego obiektu odprowadzane będą do gruntu za pomocą skrzynek rozsaczających.


Eksploatacja nie będzie stanowiła uciążliwosci akustycznej dla zabudowy mieszkalnej a poziom hałasu na granicy zajmowanej działki nie pogorszy istniejącego klimatu akustycznego w tym rejonie.


Emisja z procesu spalania paliw w silnikach motocyklowych i ruchu samochodów oraz innych pojazdów obsługujących zawody nie będzie przekraczała dopuszczalnych stężeń w powietrzu.


Planowane przedsięwzięcie zrealizowane w przyjętym przez Inwestora nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko, w szczególności na ludzi, zwierzęta, rośliny, powierzchnie ziemi, wodę, powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz oraz klimat akustyczny obszarów przyległych.


Rozbudowa stadionu żużlowego nie spowoduje ponad normatywnych uciażliwości dla środowiska, ponadnormatywnego oddziaływania na tereny zabudowy mieszkaniowej i nie narusza praw osób trzecich.

 

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami