Warunki techniczne pomieszczenia z paleniskiem na paliwo stałe


Kotłownia, czyli inaczej pomieszczenie z paleniskiem na paliwo stałe, powinna być, już na etapie projektu, zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami jakie panują w naszym kraju.
Bardzo dobrze, jest zdecydować się na ogrzewanie domu odpowiednim piecem, jednak zawsze należy pamiętać o tym, że decyzja ta nakłada szczególne obowiązki. Ma to głównie na celu zapewnienie bezpieczeństwa.
JAKIE SĄ ZATEM WYMAGANIA WZGLĘDEM KOTŁOWNI
Kocioł o dużej mocy grzewczej powinien być ustawiony w osobnym pomieszczeniu danej kotłowni. Podłoga w kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych. W podłodze kotłowni powinien znajdować się wpust kanalizacyjny. Istotna jest wentylacja takiego pomieszczenia i najczęściej powinna być to mechaniczna wentylacja wyciągowa.
Zabronione jest montowanie przepustnic bezpośrednio w kanale wentylacyjnym.
Sam piec dobrze jest ustawić w oddaleniu 1 m od przeciwstawnej ściany by móc go łatwo i bez problemów obsługiwać. Zawsze lepiej jest gdy kotłownia jest większa, bowiem w zbyt małym pomieszczeniu trudno jest obsługiwać piec oraz wszelkiego rodzaju wyczystki.
Dobrze też jest posiadać w kotłowni osobne pomieszczenie na różnego rodzaju paliwa stałe. Węgiel, koks czy brykiet znacznie zanieczyszczają pomieszczenia i wydzielają złe substancje. Dobrze gdy mamy z paliwem stałym jak najmniej kontaktu.
Dlatego wejście do pomieszczenia z paliwem stałym powinno być osobne. Pamiętajmy także, że drzwi jakie montujemy w kotłowni czasami mogą być zbyt wąskie i ciężko nam będzie wnieść do niej piec. Drzwi do kotłowni powinny mieć niestandardowe wymiary by w każdej chwili bez problemu wnieść tam piec lub mieć możliwość wyniesienia go.
AWARYJNE ZASILANIE
Ważne jest również, że większość pieców na paliwo stałe pod wpływem braku zasilania staje i zaprzestaje podawania ciepła. Dlatego bardzo istotną sprawą jest montowanie przeróżnych zasilaczy awaryjnych. Dzisiaj kotły, oczywiście, są zabezpieczane, przed przegrzaniem się czy nagłym zatrzymaniem się. Zasilacze awaryjne są sprzedawane razem z bateriami, które zasilają piec w czasie przerwy dostawy prądu.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami