Blog

25.07.2018

Warunki wymagane przy budowie studni

W artykule znajdziesz:

Warunki wymagane przy budowie studni

 

Warunki wymagane przy budowie studni

Budowa domu wiąże się z koniecznością podejmowania szeregu ważnych decyzji (uprawnienia budowlane). Jedna z nich dotyczy sposobu doprowadzenia do domu wody. Są na to dwa sposoby. Pierwszy to doprowadzenie wody z zewnętrznej sieci wodociągowej, a drugi to zbudowanie własnego ujęcia wody czyli studni. Niektóre osoby korzystają z obu tych sposobów.
Warunki wymagane przy budowie studni.
Kwestie dotyczące usytuowania studni podlegają pewnym przepisom prawnym. I tak może być ona wykopana jeżeli będzie znajdować się:
* w odległości co najmniej 5 m od granicy działki (chyba, że jest to studnia wspólna na granicy dwóch działek);
* nie bliżej niż 7,5 m od osi rowu przydrożnego;
* 15 m od zbiornika gromadzącego nieczystości czyli szamba, a także budynków inwentarskich czy kompostu;
* 30 m od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, gdy odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie;
* nie mniej niż 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, od najbliższego przewodu rozpuszczającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz od granicy pola filtracyjnego (segregator aktów prawnych).

 

Ważne jest także utwardzenie co najmniej 1 m pasa terenu otaczającego ujęcie wody.
Jak widać usytuowanie studni wymaga działki o dość dużych rozmiarach.
Warunkiem koniecznych do jej budowy jest również uzyskanie pozwolenia lub tylko zgłoszenie budowy, gdy jej głębokość nie przekroczy 30 m, a pobór wody - 5 m3. Do zgłoszenia dołącza się rysunki określające usytuowanie studni i dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością. Po 30 dniach od zgłoszenia można przystąpić do budowy.
Jaka powinna być woda przeznaczona do spożycia przez ludzi?
Tylko woda w pełni bezpieczna dla zdrowia może być przeznaczona do spożycia. Sprawy te reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia (promocja 3 w 1). Zawiera ono wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, obejmuje między innymi wymagania bakteriobójcze, fizykochemiczne oraz organoleptyczne. Przepisów tych nie stosuje się jednak do wody pochodzącej z indywidualnych ujęć zaopatrujących mniej niż 50 osób.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami