Blog

05.02.2019

Warunki zabudowy – podstawa prawna

W artykule znajdziesz:

 

Warunki zabudowy – podstawa prawna

Zanim złoży się wniosek o ustalenie warunków zabudowy należy dowiedzieć się, czy dla wybranego terenu nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (program na komputer). Zdarza się, że taki plan nie istnieje, ale może być w trakcie opracowywania – wówczas warto trochę poczekać. W przypadku, gdy plan nie istnieje i nie jest planowane jego opracowanie, należy wypełnić stosowną dokumentację (program na telefon). Wniosek o warunki zabudowy należy złożyć zanim zostanie zakupiony projekt budowlany. Konieczność posiadania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu związana jest z aktualnymi wymaganiami prawnymi (program na egzamin ustny).

Miejscowy plan zagospodarowania


Podstawę prawną stanowi ustawa z 27 marca 2003 roku, dotycząca planowania i zagospodarowania przestrzennego (promocja 3 w 1).
Wspomniany akt prawny reguluje wymogi, pozwalające na uzyskanie warunków zabudowy. Zgodnie z nim wymagane jest, aby:
• działka budowlana miała dostęp do drogi publicznej,
• na terenie działki znajdowała się sieć uzbrojenia terenu lub wykonanie takiej sieci było zaplanowane – chodzi o przyłącza prądu, wody itp.,
• działka, na której będzie realizowana inwestycja, nie wymagała zgody na zmianę gruntów rolnych oraz leśnych na nierolnicze i nieleśne (segregator),
• teren, na którym znajduje się działka, nie był objęty przepisami uniemożliwiającymi budowę budynków, np. ustawą o ochronie zabytków,
• przynajmniej jedna z działek sąsiednich została zabudowana w sposób, pozwalający określić wymagania dla nowego obiektu.
Każdy z wymienionych warunków musi być spełniony, aby możliwe było uzyskanie przez inwestora decyzji o warunkach zabudowy. Co więcej, taki wniosek może być przedłożony również przez osobę niebędącą właścicielem działki. Decyzja jest przekazywana wnioskodawcy, właścicielowi działki oraz wszystkim właścicielom sąsiednich działek. Każda z wymienionych stron jest uprawniona do odwołania się od decyzji w ciągu 14 dni (opinie). Odwołanie należy skierować do kolegium odwoławczego, przy czym takiego wniosku nie trzeba uzasadniać. Decyzja o warunkach zabudowy jest dokumentem bezterminowym, jednak może stracić ważność, gdy powstanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub gdy inny wnioskodawca otrzyma pozwolenie na budowę na wskazanej działce.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami