Warunki zabudowy – podstawa prawna

Zanim złoży się wniosek o ustalenie warunków zabudowy należy dowiedzieć się, czy dla wybranego terenu nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (program na komputer). Zdarza się, że taki plan nie istnieje, ale może być w trakcie opracowywania – wówczas warto trochę poczekać. W przypadku, gdy plan nie istnieje i nie jest planowane jego opracowanie, należy wypełnić stosowną dokumentację (program na telefon). Wniosek o warunki zabudowy należy złożyć zanim zostanie zakupiony projekt budowlany. Konieczność posiadania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu związana jest z aktualnymi wymaganiami prawnymi (program na egzamin ustny).

Miejscowy plan zagospodarowania


Podstawę prawną stanowi ustawa z 27 marca 2003 roku, dotycząca planowania i zagospodarowania przestrzennego (promocja 3 w 1).
Wspomniany akt prawny reguluje wymogi, pozwalające na uzyskanie warunków zabudowy. Zgodnie z nim wymagane jest, aby:
• działka budowlana miała dostęp do drogi publicznej,
• na terenie działki znajdowała się sieć uzbrojenia terenu lub wykonanie takiej sieci było zaplanowane – chodzi o przyłącza prądu, wody itp.,
• działka, na której będzie realizowana inwestycja, nie wymagała zgody na zmianę gruntów rolnych oraz leśnych na nierolnicze i nieleśne (segregator),
• teren, na którym znajduje się działka, nie był objęty przepisami uniemożliwiającymi budowę budynków, np. ustawą o ochronie zabytków,
• przynajmniej jedna z działek sąsiednich została zabudowana w sposób, pozwalający określić wymagania dla nowego obiektu.
Każdy z wymienionych warunków musi być spełniony, aby możliwe było uzyskanie przez inwestora decyzji o warunkach zabudowy. Co więcej, taki wniosek może być przedłożony również przez osobę niebędącą właścicielem działki. Decyzja jest przekazywana wnioskodawcy, właścicielowi działki oraz wszystkim właścicielom sąsiednich działek. Każda z wymienionych stron jest uprawniona do odwołania się od decyzji w ciągu 14 dni (opinie). Odwołanie należy skierować do kolegium odwoławczego, przy czym takiego wniosku nie trzeba uzasadniać. Decyzja o warunkach zabudowy jest dokumentem bezterminowym, jednak może stracić ważność, gdy powstanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub gdy inny wnioskodawca otrzyma pozwolenie na budowę na wskazanej działce.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !