Ważne osoby na budowie - proces budowlany


Nadzór nad budową musi być sprawowany zarówno z ramienia administracji państwowej, jak i inwestora. Według obowiązujących przepisów prawa budowlanego inwestor może, a niekiedy nawet musi, ustanowić osobę, która będzie sprawować nadzór inwestorski. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury na podstawie Prawa budowlanego obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego występuje na budowach takich obiektów jak:
• obiekty użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego, których kubatura przekracza 2500m3,
• obiekty wpisane do rejestru zabytków, zarówno w zakresie przebudowy, jak rozbudowy, rekonstrukcji czy remontów,
• budynki oraz budowle, których wysokość przekracza 15m nad terenem,
• budynki oraz budowle, w których zainstalowane są urządzenia o mocy minimalnej 1000 kW,
• zapory ziemne i wały przeciwpowodziowe,
• budowle piętrzące oraz ściany oporowe o wysokości ponad 3m,
• zbiorniki naziemne i podziemne na materiały gazowe, płynne i stałe,
• sieci gazownicze,
• stacje oczyszczania ścieków i uzdatniania wody o wydajności większej niż 50m3/h,
• rurociągi wodociągowe i ciepłownicze, których średnica nie przekracza 200mm,
• drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe oraz wszelkie związane z nimi obiekty, np. wiadukty czy tunele.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

Na budowie muszą znaleźć się takie osoby jak majster i brygadzista. Majster nie musi posiadać uprawnień budowlanych, ale warto wybrać takiego, który będzie miał kwalifikacje mistrzowskie potwierdzone przez izbę rzemieślniczą. Majstrów najczęściej rekrutuje się z doświadczonych i odpowiedni wykwalifikowanych techników lub robotników. Brygadzista jest osobą najniższą szczeblem, uprawnioną do kierowania budową. Jego zadaniem jest kierowanie zespołem robotników oraz wykonywanie z nimi powierzonych prac. Otrzymuje on dodatek funkcyjny za kierowanie brygadą. Do jego obowiązków należy przydzielanie zadań robotnikom oraz nadzór nad robotami budowlanymi.
Bardzo ważną osobą na budowie jest kierownik budowy. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie robót budowlanych w zgodzie z zasadami sztuki budowlanej i dokumentacją projektową.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !