Blog

Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 10
22.06.2018

Ważne osoby na budowie - proces budowlany

W artykule znajdziesz:

Ważne osoby na budowie - proces budowlany


Nadzór nad budową musi być sprawowany zarówno z ramienia administracji państwowej, jak i inwestora. Według obowiązujących przepisów prawa budowlanego inwestor może, a niekiedy nawet musi, ustanowić osobę, która będzie sprawować nadzór inwestorski. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury na podstawie Prawa budowlanego obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego występuje na budowach takich obiektów jak:
• obiekty użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego, których kubatura przekracza 2500m3,
• obiekty wpisane do rejestru zabytków, zarówno w zakresie przebudowy, jak rozbudowy, rekonstrukcji czy remontów,
• budynki oraz budowle, których wysokość przekracza 15m nad terenem,
• budynki oraz budowle, w których zainstalowane są urządzenia o mocy minimalnej 1000 kW,
• zapory ziemne i wały przeciwpowodziowe,
• budowle piętrzące oraz ściany oporowe o wysokości ponad 3m,
• zbiorniki naziemne i podziemne na materiały gazowe, płynne i stałe,
• sieci gazownicze,
• stacje oczyszczania ścieków i uzdatniania wody o wydajności większej niż 50m3/h,
• rurociągi wodociągowe i ciepłownicze, których średnica nie przekracza 200mm,
• drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe oraz wszelkie związane z nimi obiekty, np. wiadukty czy tunele.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

Na budowie muszą znaleźć się takie osoby jak majster i brygadzista. Majster nie musi posiadać uprawnień budowlanych, ale warto wybrać takiego, który będzie miał kwalifikacje mistrzowskie potwierdzone przez izbę rzemieślniczą. Majstrów najczęściej rekrutuje się z doświadczonych i odpowiedni wykwalifikowanych techników lub robotników. Brygadzista jest osobą najniższą szczeblem, uprawnioną do kierowania budową. Jego zadaniem jest kierowanie zespołem robotników oraz wykonywanie z nimi powierzonych prac. Otrzymuje on dodatek funkcyjny za kierowanie brygadą. Do jego obowiązków należy przydzielanie zadań robotnikom oraz nadzór nad robotami budowlanymi.
Bardzo ważną osobą na budowie jest kierownik budowy. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie robót budowlanych w zgodzie z zasadami sztuki budowlanej i dokumentacją projektową.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 15 Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 16 Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 17
Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 18
Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 19 Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 20 Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 21
Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 31 Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 32 Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 33
Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 34
Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 35 Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 36 Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 37
Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Górny koniec kołnierza zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami