Węzeł stykowy

Węzeł stykowy

Węzeł stykowy zostaje owiniętv siatką drucianą i otynkowany jednocześnie z wykonaniem wyprawy na całym słupie (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wykonane w ten sposób połączenie słupów może przejąć powstałą w danym przekroju siłę osiową i moment gnący.

Konstrukcja płyt stropowych typu Akermana, oparcia ich na ryglach ram i połączenia poszczególnych przęseł ze sobą.
Ściana zewnętrzna składa się z płyt dwóch typów: typu bezotworowego i typu z pojedynczym otworem okiennym. Wymiary zewnętrzne płyt obydwóch typów są jednakowe i wynoszą: wysokość - 3,110 m (równa wysokości kondygnacji) i szerokość - 1,20 m.
Wymiary betonu w żebrach płyt podyktowane są względami architektonicznymi, natomiast zbrojenia - konstrukcyjnymi.
Płyty ścienne wykonywane są w matrycach betonowych. W części pcd- parapetowej i nadokiennej (płyt z otworami)’ zewnętrzna powierzchnia płyt wyłożona jest falistymi płytkami eternitowymi. Płytki układane są w czasie formowania płyty ściennej na powierzchni matrycy i po wykonaniu fragmentów żelbetowych zalewane betonem żużlowapiennym o ciężarze objętościowym około 500 kG/m (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Porównanie zużycia materiałów w prefabrykowanej płycie typu bezotworowego i w murze z cegły dziurawki o grubości 38 cm przedstawia się jak następuje:
Płyta ścienna prefabrykowana: ciężar prefabrykatu G = 1250 kG ciężar płyty na 1 nr ściany g = 315 kG/m2 zużycie stali s = 4,8 Kg’nr płyty. 

Mur z cegły dziurawki grubości 38 cm o identycznej powierzchni, z obcowaniem słupa w ćwierć cegły (grub. 6 cm) ciężar ściany G = 1670 kG ciężar ściany na 1 nr g = 423 kG/m2 zużycie stali (tylko nadproża) około 1,0 kg nr ściany (uprawnienia budowlane).

Porównianie liczb

Z porównania tych liczb wynika, że zastosowanie płyty ściennej prefabrykowanej obniża ciężar zużytych materiałów budowlanych 423 - 315 = 108 kG/m2, tj. o 25,6%, i zwiększa zużycie stali o 3,8 kG nr licząc na 1 nr ściany brutto.
Porównanie ze ścianą murowaną płyty z jednym otworem okiennym daje wyniki zbliżone do powyższych.
Zużycie materiałów w konstrukcji budynku usługowego o trzech kondygnacjach nadziemnych.

Z porównania liczb tablic 6-1 i 6-2 wynika, że zużycie materiałów w płytach ściennych budynku usługowego omówionego poprzednio jest znacznie mniejsze licząc na jednostkę objętości budynku. Jest to spowodowane mocniejszą konstrukcją płyt ściennych budynku 3-kondygnacjowego wynikającą ze względów wyłącznie architektonicznych i podziałem na mniejsze płyty powodującym wzrost ilości, a zatem ciężarów podwójnych stykających się ze sobą żeber obramujących płyty (program egzamin ustny).
Montaż konstrukcji budynku usługowego może być wykonany niezależnie od ilości kondygnacji (2 lub 3) żurawiem wieżowym 30-tonometrowym. Dźwigami budowlanymi nazywamy maszyny budowlane służące do podnoszenia, opuszczania i przenoszenia materiałów, prefabrykatów i urządzeń budowlanych ‘). Maszyny te charakteryzują się pracą przgrywaną.
Dźwigi dzielą się na proste i złożone. Dźwigi proste mogą występować jako samodzielne maszyny budowlane, lub jako części składowe dźwigów złożonych. Dźwigi złożone stanowią zespoły maszyn i urządzeń (opinie o programie).
Dźwigniki o większych udźwigach znajdują w prefabrykacji rzadko zastosowanie. Mogą być one używane do powolnego stopniowego podnoszenia specjalnie wielkich i ciężkich prefabrykatów. Częste natomiast zastosowanie znajdują dźwigniki ręczne o małych udźwigach.
Tak na przykład dźwigniki lekkie są często stosowane w zakładach polowych przy odspajaniu prefabrykatów od matryc (segregator aktów prawnych). W warunkach bowiem tych zakładów odspajanie za pomocą dźwigników jest tańsze niż za pomocą urządzeń hydraulicznych, stosowanych z reguły w zakładach typu stałego.

Odspajanie dźwignikami okazuje się niezbędne przy prefabrykatach o dużych powierzchniach betonu przylegającego do matryc lub elementów o mało sztywnych przekrojach poszczególnych fragmentów konstrukcji (promocja 3 w 1).
Schemat zastosowania czterech dźwigników ręcznych przy odspajaniu od matrycy płyty kasetonowej o dużej powierzchni (około 1,5X9,0 m). Sposób odspajania od matryc za pomocą 10 dźwigników dźwigara okiennego formowanego łącznie ze szczeblinami okiennymi.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !