Wiejskie drogi – technologia wykonywania

Polscy naukowcy opatentowali technologię budowy dróg lokalnych wykorzystującą m.in. popiołu odpadowe (program na komputer). Pół kilometra tego rodzaju drogi zbudowano już w w gminie Kamionka. W technologii tej wykorzystywane jest drogowe spoiwo hydrauliczne, które powstaje z popiołów opadowych powstających w efekcie spalania brunatnego węgla. Jest ona polecana przede wszystkim w budowie dróg gminnych oraz na terenach wiejskich, zwłaszcza w miejscu obecnych dróg żwirowych lub wysypanych kruszywem (program na telefon). Urządzenie wykorzystywane do tworzenia spoiwa zostało wynalezione przez naukowców Politechniki Częstochowskiej.
Zarówno strukturę, jak i właściwości spoiwa powstające z popiołów mogą być za projektowane oraz wytworzone w taki sposób, aby było ono doskonale dostosowane do wymagań gruntu oraz podłoża w konkretnej lokalizacji (program na egzamin ustny).

Pierwszy odcinek drogi

Wiejskie drogi

Z tego właśnie względu przy budowaniu drogi z zastosowaniem spoiwa nie trzeba wywozić ani dowozić różnego rodzaju materiałów, np. kruszyw, co jest konieczne podczas budowy tradycyjnych dróg asfaltowych i znacząco zwiększa ich koszt (promocja 3 w 1). Spoiwo perfekcyjnie miesza się z materiałem zalegającym na danej drodze, np. żwirem, materiałami ilastymi czy piaskiem, które podczas standardowej budowy zwykle muszą być wywożone. Dzięki zastosowaniu spoiwa każdy z tych materiałów może być wykorzystany oraz wbudowany w powstającą konstrukcję drogową.
Drogi budowane ze spoiwa z popiołów cechują się równą powierzchnią, która wyglądem przypomina drogę asfaltową (segregator). Co ważne, spoiwo nie pyli, jest odporne na mrozy i może wytrzymać bez remontów nawet przez pięć lat. Może być stosowane również tymczasowo w zastępstwie dróg asfaltowych i stanowić doskonałe podłoże pod nową drogę. Koszty budowy drogi ze spoiwa jest wyższy niż dróg szutrowych, ale efekt jest nie tylko lepszy, ale przede wszystkim trwalszy. W porównaniu do budowy tradycyjnych dróg asfaltowych koszty są natomiast aż o połowę niższe (opinie). Pierwszy odcinek drogi ze spoiwa został wykonanych w Kozłówce na Lubelszczyźnie i znakomicie spełnia swoją rolę.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !