Blog

21.08.2018

Wiejskie drogi – technologia wykonywania

W artykule znajdziesz:

Wiejskie drogi – technologia wykonywania

Polscy naukowcy opatentowali technologię budowy dróg lokalnych wykorzystującą m.in. popiołu odpadowe (program na komputer). Pół kilometra tego rodzaju drogi zbudowano już w w gminie Kamionka. W technologii tej wykorzystywane jest drogowe spoiwo hydrauliczne, które powstaje z popiołów opadowych powstających w efekcie spalania brunatnego węgla. Jest ona polecana przede wszystkim w budowie dróg gminnych oraz na terenach wiejskich, zwłaszcza w miejscu obecnych dróg żwirowych lub wysypanych kruszywem (program na telefon). Urządzenie wykorzystywane do tworzenia spoiwa zostało wynalezione przez naukowców Politechniki Częstochowskiej.
Zarówno strukturę, jak i właściwości spoiwa powstające z popiołów mogą być za projektowane oraz wytworzone w taki sposób, aby było ono doskonale dostosowane do wymagań gruntu oraz podłoża w konkretnej lokalizacji (program na egzamin ustny).

Pierwszy odcinek drogi

Wiejskie drogi

Z tego właśnie względu przy budowaniu drogi z zastosowaniem spoiwa nie trzeba wywozić ani dowozić różnego rodzaju materiałów, np. kruszyw, co jest konieczne podczas budowy tradycyjnych dróg asfaltowych i znacząco zwiększa ich koszt (promocja 3 w 1). Spoiwo perfekcyjnie miesza się z materiałem zalegającym na danej drodze, np. żwirem, materiałami ilastymi czy piaskiem, które podczas standardowej budowy zwykle muszą być wywożone. Dzięki zastosowaniu spoiwa każdy z tych materiałów może być wykorzystany oraz wbudowany w powstającą konstrukcję drogową.
Drogi budowane ze spoiwa z popiołów cechują się równą powierzchnią, która wyglądem przypomina drogę asfaltową (segregator). Co ważne, spoiwo nie pyli, jest odporne na mrozy i może wytrzymać bez remontów nawet przez pięć lat. Może być stosowane również tymczasowo w zastępstwie dróg asfaltowych i stanowić doskonałe podłoże pod nową drogę. Koszty budowy drogi ze spoiwa jest wyższy niż dróg szutrowych, ale efekt jest nie tylko lepszy, ale przede wszystkim trwalszy. W porównaniu do budowy tradycyjnych dróg asfaltowych koszty są natomiast aż o połowę niższe (opinie). Pierwszy odcinek drogi ze spoiwa został wykonanych w Kozłówce na Lubelszczyźnie i znakomicie spełnia swoją rolę.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami