Blog

Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 10
30.05.2018

Windy w budynkach

W artykule znajdziesz:

Windy w budynkach


Winda w budynku tylko na pozór wydaje się być udogodnieniem, zależnym od kaprysu inwestora. Tymczasem wymóg jej istnienia jest dokładnie określony przepisami prawa. W dźwig osobowy powinny być wyposażone te obiekty, w których różnica poziomów pomiędzy posadzkami pierwszej i najwyższej kondygnacji nadziemnej przekracza 970 cm. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby winda znajdowała się również w obiektach, w których różnica poziomów jest mniejsza – stanowi to zawsze bardzo duże udogodnienie dla mieszkańców, pozwala również ograniczyć oddziaływanie innych barier architektonicznych, czyniąc obiekt przyjaznym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W takim przypadku należy zadbać o to, aby kabina windy miała szerokość nie mniejszą niż 110 cm, a głębokość min. 140. Kabina takiej windy powinna również posiadać poręcze, zainstalowane na wysokości 90 cm. Przepisy jasno precyzują również odległości pozostałych elementów – np. wysokość na której znajduje się tablica przywozowa, a także jej odległość od rogu kabiny. Ma to pozwolić na wygodną obsługę windy z poziomu wózka.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 15 Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 16 Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 17
Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 18
Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 19 Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 20 Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 21
Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 31 Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 32 Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 33
Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 34
Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 35 Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 36 Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 37
Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Projektowanie budynków – powierzchnia całkowita a użytkowa zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami