Właściwe wbicie elektrod

Właściwe wbicie elektrod

W tarcicy wilgotność średnia występuje pod powierzchnią tarcicy, w odległości równej Vs jej grubości. Z tego względu stosuje się elektrody igłowe o różnej długości, osadzone w metalowej rękojeści, w młotku lub w oddzielnych uchwytach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy stosowaniu elektrod wbijanych naprzeciw siebie, po przeciwnych stronach tarcicy, wystarczy wprowadzenie ich na głębokość 0,1 grubości tarcicy. Elektrody wbijane po jednej stronie należy wprowadzić na głębokość 0,3 grubości tarcicy. Dla określania średniej wilgotności należy wbijać elektrody nie bliżej niż 0,5 m od czoła, w środku szerokości tarcicy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Normalnie używa się krótkich elektrod igłowych długości 7 mm; wbija się je w drewno na jednakową głębokość i w przybliżeniu w stałej odległości od siebie. Do określania wilgotności grubszych sortymentów, np. krawędziaków lub belek, należy używać długich elektrod, które wbija się w dno nawierconych w drewnie otworów w ten sposób, by nie stykały się swoją boczną powierzchnią z drewnem. W tarcicy sezonowanej wilgotność zmienia się na grubości nieznacznie; wobec tego niewłaściwe wbicie elektrod powoduje nieznaczny błąd leżący zazwyczaj w granicach dokładności przyrządu. Przy badaniu tarcicy sztucznie suszonej otrzymuje się przy zbyt płytkim wbiciu elektrod wyniki znacznie niższe od wilgotności średniej (uprawnienia budowlane).
Właściwe wbicie elektrod prowadzi do prawidłowego określenia średniej wilgotności, nie daje jednak wglądu w rozmieszczenie wilgoci na przekroju poprzecznym badanego sortymentu, od tego zaś zależy przydatność tarcicy do dalszej obróbki.

Sezonowana tarcica o średniej wilgotności 15% jest gotowa do dalszego zastosowania. Nie sezonowana tarcica o średniej wilgotności 15% wykazuje nierównomierne rozmieszczenie i duży spadek wilgotności, wobec czego nie nadaje się do. bezpośredniego zastosowania i wymaga sezonowania międzyoperacyjnego. W tych warunkach obok znajomości wilgotności średniej konieczna jest znajomość rozmieszczenia wilgoci w drewnie (program egzamin ustny).

Wilgotność powierzchni tarcicy

Wilgotność powierzchni tarcicy można określić na podstawie wykresów higroskopijnej równowagi drewna. Wilgotność średnią określa się w przybliżeniu za pomocą dostatecznie głęboko wbitych elektrod igłowych. Znając te dwie wartości można obliczyć wilgotność w środku grubości tarcicy.
Typy wilgotnościomierzy oporowych (opinie o programie).

Istnieje szereg typów wilgotnościomierzy oporowych opartych na różnorodnych założeniach i rozwiązaniach. Zasila się je prądem z sieci (zmiennym) lub z baterii (stałym) albo z uruchamianego ręcznie induktora. Te ostatnie są mniej wygodne w obsłudze niż aparaty sieciowe, dają natomiast możność wykonywania pomiarów w dowolnym miejscu, niezależnie od sieci elektrycznej. Prototypem oporowych wilgotnościomierzy elektrycznych jest wilgotności o mierz błyskowy zbudowany w 1930 r. w oparciu o prace doświadczalne Forest Products Laboratory w Madison; jest on znany pod nazwą wilgotnościomierza General Electric Company, Shenectandy. Obecnie najbardziej rozpowszechnione są u nas wilgotnościomierze Langego oraz Weissa (segregator aktów prawnych).

Wilgotnościomierze oporowe określają wilgotność drewna w ograniczonym zakresie 6-24% z dokładnością ± 1-2%. Dokładność ta wystarcza do celów gospodarczych i przemysłowych, jest natomiast za mała dla celów naukowych. Niektóre aparaty pozwalają na określenie wilgotności do 40%; powyżej 24% maleje dokładność oznaczania wilgotności. Wilgotnościomierze oporowe oddają dobre usługi w zakładach obróbki drewna, w stolarstwie i w budownictwie.

Przy oznaczaniu wilgotności należy przestrzegać następujących zasad:
- Drewno i elektrody oraz gniazda i wtyczki przewodów elektrycznych powinny być czyste, tak aby zapewniały dobre kontaktowanie (promocja 3 w 1).
- Próbka w pobliżu styku z elektrodami nie powinna mieć śladów ołówka lub atramentu, które zmieniają opór elektryczny drewna.
- Próbka powinna być odizolowana od podłoża; wystarczy, by nie stykała się ona bezpośrednio z ziemią lub nie leżała na stojących na ziemi przedmiotach metalowych.
- Pomiar wilgotności należy wykonywać przy stałej temperaturze lub należy wprowadzać odpowiednie poprawki.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !