Blog

26.05.2022

Właściwości tekstury

W artykule znajdziesz:

Właściwości tekstury

Przyczepność między kruszywem i zaczynem cementowym jest ważnym czynnikiem wpływającym na wytrzymałość betonu, a szczególnie na wytrzymałość na zginanie. Bardzo duże znaczenie przyczepności zaczyna być rozumiane dopiero ostatnio (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przyczepność spowodowana jest częściowo zaczepianiem się zaczynu o szorstką powierzchnię kruszywa. Bardziej szorstka powierzchnia, np. kruszywa łamanego, powoduje powstawanie większej przyczepności. Zwykle większą przyczepność wykazują ziarna bardziej miękkie, porowate i o niejednorodnym składzie mineralogicznym. Na ogół właściwości tekstury, które powodują nieprzenikliwość powierzchni ziarna, nie sprzyjają powstawaniu dobrej przyczepności (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Ponadto na przyczepność wpływają inne fizyczne i chemiczne właściwości kruszywa, związane z jego składem mineralogicznym i chemicznym oraz z elektrostatycznym stanem powierzchni ziaren. Pewne wiązania chemiczne mogą występować np. w przypadku wapieni i prawdopodobnie kruszywa krzemionkowego, zaś na powierzchni ziaren wygładzonych mogą powstawać pewne siły kapilarne. Mało jednak wiadomo o tych zjawiskach i wciąż trzeba opierać się na doświadczeniu przy przewidywaniu przyczepności między kruszywem i otaczającym je zaczynem cementowym. Ustalenie wielkości przyczepności kruszywa jest dość trudne i brak jest ogólnie przyjętych metod badań (uprawnienia budowlane).

Zazwyczaj jeżeli przyczepność jest dobra, to próbka betonowa po zgnieceniu powinna zawierać niektóre ziarna kruszywa przełamane, a ponadto więcej ziaren powinno być wyrwanych z zaczynu. Jednak nadmiar przełamanych ziaren może świadczyć o tym, że kruszywo jest zbyt słabe. Przyczepność wzrasta z wiekiem betonu, ponieważ zależy ona od wytrzymałości zaczynu, jak również od właściwości powierzchni kruszywa; wydaje się, że stosunek wytrzymałości spowodowanej przyczepnością do wytrzymałości zaczynu zwiększa się z wiekiem (program egzamin ustny).

Wytrzymałość na ściskanie betonu

Dlatego też przyczepność jako taka może nie być decydującym czynnikiem wpływającym na wytrzymałość betonu, przy założeniu, że jest ona dostateczna. Jednak w betonie o wysokiej wytrzymałości występuje prawdopodobnie tendencja zmniejszania przyczepności poniżej wytrzymałości na rozciąganie zaczynu cementowego, wskutek czego najbardziej możliwe zniszczenie występuje przeważnie w warstwie stykowej (opinie o programie).

Wytrzymałość na ściskanie betonu nie może być, oczywiście, wyższa od tej, jaką ma większość zawartego w nim kruszywa. Trudno jest jednak zbadać wytrzymałość na zgniatanie samego kruszywa i potrzebne dane należy zwykle uzyskać z badań pośrednich, tj. wytrzymałości na zgniatanie przygotowanych próbek skały, wskaźnika rozkruszenia kruszywa luzem i zachowania się kruszywa w betonie (segregator aktów prawnych).

To ostatnie określa się we wcześniejszych doświadczeniach z danym kruszywem lub wykonuje się próbne mieszanki betonowe, o których wiadomo, że mają ustaloną wytrzymałość z innym, poprzednio sprawdzonym kruszywem. Jeżeli kruszywo w trakcie badania powoduje obniżenie wytrzymałości betonu, a szczególnie jeżeli wiele poszczególnych ziaren kruszywa jest przełamanych po zgnieceniu próbki betonu, to wytrzymałość kruszywa jest niższa niż nominalne wytrzymałości na ściskanie betonu, do wykonania którego kruszywo zostało zastosowane. Takie kruszywo, oczywiście, może być stosowane tylko do wykonania betonu o niższej wytrzymałości.

Niewłaściwa wytrzymałość kruszywa jest czynnikiem ograniczającym wytrzymałość, ponieważ właściwości kruszywa mają pewien wpływ na wytrzymałość betonu, nawet jeżeli kruszywo jest samo dostatecznie wytrzymałe i nie pęka przedwcześnie (promocja 3 w 1). Jeżeli porówna się betony wykonane z różnych kruszyw, to można stwierdzić, że wpływ kruszywa na wytrzymałość betonu jest jakościowo ten sam dla każdej proporcji mieszanki bez względu na to, czy beton badany jest na ściskanie czy na rozciąganie. Możliwe jest, że wpływ kruszywa na wytrzymałość betonu zależy nie tylko od wytrzymałości kruszywa, lecz także w znacznym stopniu od jego nasiąkliwości i przyczepności.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami