Wodoszczelność tynku

Wodoszczelność tynku

Wodoszczelność tynku uzyskuje się przez jedno- lub kilkakrotny natrysk lub powleczenie pędzlem powierzchni tynku roztworem soli kwasu fluorokrzemianowego. W wyniku reakcji chemicznej soli ze składnikami spoiwa zaprawy na powierzchni tynku zesklepiają się pory i tworzy się cienka warstwa nieprzepuszczalna dla wody oraz odporna na mało agresywne środowisko chemiczne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Powłoki pokrywające powierzchnię tynku szczelną warstwą można uzyskać przez: hydrofobizację powierzchni, malowanie
farbami emulsyjnymi, olejnymi i innymi, lakierami, emaliami, żywicami, kauczukami syntetycznymi itp.
Hydrofobizacja powierzchni tynku polega na co najmniej dwukrotnym pomalowaniu pędzlem lub natrysku specjalnymi aparatami (pistoletami) malarskimi jego powierzchni roztworem rozcieńczonego w wodzie Ahidrosilu K-20, preparatem Hydrofob CR lub innymi środkami. Materiał poddany hydrofobizacji nie jest całkowicie wodoszczelny, ponieważ powłoka hydrofobowa przepuszcza w małym stopniu wilgoć z powietrza. Powłoki hyrofobowe są bezbarwne i nietrwałe. Wymagają konserwacji co kilka lat. Ich koszt jest bardzo niski i kilkakrotnie mniejszy od innych zabezpieczeń, na przykład od powłok malarskich.

Powłoki malarskie są hydrofilowe, mikroporowate, przepuszczają parę wodną i powietrze. Są odporne na krótkotrwałe działanie wody, ale nie są całkowicie wodoszczelne.
Zależnie od rodzaju zastosowanej farby są w mniejszym lub większym stopniu odporne na różne stopnie agresji chemicznej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Sposoby wykonywania powłok malarskich i warunki bhp.
Uszczelnienie podłoża pod tynk polega na zastosowaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz ułożeniu na ich powierzchni warstwy materiału o odpowiedniej przyczepności dla tynku. Sposób ten jest stosowany w nielicznych wypadkach.

Tynki i zaprawy chemoodporne. Odporność chemiczna materiałów jest to zdolność przeciwstawienia się niszczącemu działaniu czynników chemicznych. Czynnikami powodującymi niszczenie tynków są przede wszystkim: kwasy, zasady i rozpuszczalniki.
Ponieważ różne jest działanie tych czynników na tynki i zaprawy, dlatego wykonuje się je z różniących się od siebie składników.

Tynk chemoodporny uzyskuje się dzięki:
- stosowaniu chemoodpornego kruszywa,
- stosowaniu chemoodpornego spoiwa (uprawnienia budowlane).

Zaprawy na szkle wodnym

Najlepszym kruszywem do zapraw są grysiki i piaski ze skał wylewnych, jak np. piaski kwarcowe, granitowe, grysiki granitowe, bazaltowe itp. z dodatkiem mączki kwarcowej, węglowej lub innej.
Spoiwem do zapraw chemoodpornych może być cement, szkło wodne lub żywice syntetyczne (program egzamin ustny).
Do zapraw chemoodpornych nadaje się najlepiej cement hutniczy.
W środowisku bardzo agresywnym tynki chemoodporne stosuje się wyjątkowo. Powszechnie natomiast stosuje się zaprawy chemoodporne nazywane kitami chemoodpornymi do układania wykładzin ściennych i podłogowych.

Zaprawy na szkle wodnym (kit krzemianowy) otrzymuje się przez zarobienie mączki z andezytu, granitu, kwarcytu, bazaltu lub porcelany szkłem wodnym z dodatkiem przyspieszacza, którym jest fluorokrzemian sodowy (opinie o programie). Zaprawa jest odporna na działanie kwasów, chloru, tlenków siarki, ale nie odporna na działanie zasad.
Zaprawmy (kity) siarkowe przygotowuje się mieszając roztopioną siarkę o temperaturze ok. 200°C z mączką kwarcową i plastifikatorem. Kity te są odporne na działanie kwasów nieorganicznych, roztworów soli i rozcieńczonych ługów.

Zaprawy (kity) na żywicach syntetycznych wytwarzane w Polsce mają różną odporność chemiczną na kwasy, ługi i rozpuszczalniki. Produkuje je pod różnymi nazwami wiele wytwórni (segregator aktów prawnych).
Wykładziny kwasoodporne ceramiczne i kamienne układa się na kitach z żywic fenolowo-formaldehydowych. Do tej grupy należy kit KDB-110 składający się z żywicy fenolowo-formaldehydowej i mączki węglowej specjalnie uszlachetnionej w wytwórni.

Kity z żywic epoksydowych charakteryzują się odpornością na działanie kwasów, zasad i niektórych rozpuszczalników. Do tej grupy należy kit Epidian 430. Kit ten otrzymuje się z mączki węglowej lub kwarcowej, żywicy epoksydowej i utwardzacza T (trójetylenoczteroamina) (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !