Wózek rozdzielczy

Wózek rozdzielczy

W pierwszym przypadku najdogodniejszym typem układarki jest układarka z wózkiem rozdzielczym. Masę betonową do pojemnika układarki dostarcza się przez wywrót skrzyni, pojemnika lub koleby względnie obroty mieszalnika betoniarki samochodowej w odwrotnym kierunku (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wózek rozdzielczy układa masę betonową pasami w poprzek jezdni, poruszając się od jednej prowadnicy do drugiej.

Najpierw należy ułożyć pas masy betonowej na osi drogi wzdłuż wkładek podłużnych, następnie - wzdłuż wkładek poprzecznych, a dopiero na końcu zapełnić masą betonową resztę powierzchni.
Wózek rozdzielczy napełnia się masą betonową bezpośrednio z betoniarek lub ze środków transportowych.
Stosowanie w danym przypadku innego typu układarek (kielniowej, ślimakowej czy też łopatkowej) może mieć miejsce, jeśli środki transportowe poruszają się po podłożu nawierzchni i podjeżdżają bezpośrednio do miejsca układania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jeśli masa betonowa jest produkowana w betoniarkach torowych, to praktycznie rzecz biorąc jedyny typ układarki nadający się do współpracy w takim zespole to układarka z wózkiem rozdzielczym. W przypadku zastosowania innego typu układarek betoniarka musi być w ciągłym powolnym ruchu do przodu, co z uwagi na jej znaczny ciężar jest niewłaściwe. Do pracy w zespole betoniarek samojezdnych najodpowiedniejsza jest ukladarka kielniowa albo ślimakowa lub łopatkowa. Betoniarka wstępnie rozściela masę betonową na podłożu dzięki wysięgnikowi o dość znacznej długości (ponad 10 m) oraz kubłowi rozładunkowemu poruszającemu się po wysięgniku; dalszego układania dokonują w układarki (uprawnienia budowlane).

W zespole z betoniarką samojezdną może współpracować również układarka z wózkiem rozdzielczym. Zagęszczanie masy betonowej. Bezpośrednio po rozścieleniu masy betonowej następuje jej zagęszczanie. Zarówno przy ręcznym jak i maszynowym zagęszczeniu warstwę górną masy betonowej należy tak wykończyć, ażeby nawierzchnia była gładka, równa i nie miała miejsc rakowatych, natomiast w warstwie dolnej dla lepszego powiązania obu warstw wskazana jest duża chropowatość i miejsca rakowate.
Mimo powszechnego już zagęszczania masy betonowej za pomocą specjalnych maszyn, tzw. wykańczarek, stosuje się również i zagęszczanie v/ sposób ręczny. Tak więc ogólnie można sklasyfikować zagęszczanie masy:
- całkowicie w sposób ręczny,

- ręcznie przy użyciu wibratorów,
- całkowicie mechanicznie (program egzamin ustny).

Proces zagęszczania

Dolna część ubijarki jest obita płaskownikiem stalowym, ukształtowanym według profilu poprzecznego budowanej nawierzchni.
Proces zagęszczania odbywa się w ten sposób, że jeden koniec ubijarki, oparty na deskowaniu bocznym, przytrzymuje się w stałym położeniu, a drugi jej koniec kolejno podnosi się do góry i opuszcza go w dół, uderzając w warstwę rozścielonej masy (opinie o programie).
Podnosząc i opuszczając ubijarkę robotnicy przesuwają ją jednocześnie nieco do przodu, w ten sposób aby na każde miejsce przypadło od 4 do 5 uderzeń.

Po takim ubiciu masy betonowej na długości 0,5 do 0,7 m przy jednej prowadnicy prowadzi się w ten sam sposób ubijanie przy prowadnicy drugiej. Wreszcie w celu dobrego zagęszczenia masy betonowej również pośrodku nawierzchni podnosi się ubijarkę z obu końców jednocześnie i uderzeniami całej ubijarki zagęszcza się ostatecznie masę betonową. Sprawdzianem dobrego zagęszczenia masy betonowej jest ukazanie się na jej powierzchni mleka cementowego (segregator aktów prawnych).

Po ostatecznym zagęszczeniu przeciąga się po powierzchni nagumowaną taśmę płócienną, wskutek czego nawierzchnia wyrównuje się i otrzymuje odpowiednią szorstkość.
Ręczne zagęszczanie masy betonowej stosuje się w ograniczonych przypadkach, np. na ostrych lukach i na większych spadkach, gdzie nie można użyć maszyn.

Na większych spadkach organizuje się zwykle pracę od dołu ku górze. Oprócz tego ręczne zagęszczanie może być stosowane przy budowie ulic miejskich, krótkich odcinków dróg oraz przy naprawie istniejącej nawierzchni, gdy konieczna jest wymiana całych płyt (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !