Wpływ odkształceń postaciowych

Wpływ odkształceń postaciowych

Wzajemne przesuwanie się cząstek powoduje ich nieuniknioną rotację i zmianę struktury gruntu. Stroganow [24] podaje, że wzrost objętości jest wprost proporcjonalny do początkowego zagęszczenia gruntu. Towarzyszący odkształceniu postaciowemu gruntu wzrost objętości dla dwu różnych piasków (wg Stroganowa). Obserwacje odkształceń w warunkach obciążenia powodującego jedynie wzrost dewiatora stanu naprężenia-wskazują, że dla luźnych gruntów sypkich i gruntów spoistych o konsystencjach plastycznej lub miękkoplastycznej początkowo zachodzi ubytek objętości (zagęszczenie) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wynika to ze stanu równowagi chwiejnej struktury tych gruntów. W miarę rozwoju odkształceń postaciowych można się jednak spodziewać i w tych gruntach występowania nieznacznego rozluźnienia (dodatniego odkształcenia objętościowego) (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W ogólnym przypadku przy złożonym stanie naprężenia próbka gruntu będzie stale zmieniać stopień zgęszczenia stąd wpływ odkształceń postaciowych na objętościowe będzie złożoną funkcją stanu odkształcenia i nie da się aproksymować liniową zależnością. Przy dużych odkształceniach postaciowych można się jednak spodziewać zanikania odkształceń objętościowych towarzyszących procesowi i ustalenia się gęstości ośrodka (uprawnienia budowlane).

Ustawowymi cechami fizycznymi gruntu są jego porowatość i wilgotność, przypadku gruntów sypkich najistotniejsze znaczenie posiada stopień, który jest funkcją porowatości. Wilgotność w gruntach sypkich z uwagi na duży wymiar ziaren i brak reakcji fizykochemicznych nie wpływa w tym co zagęszczenie na własności mechaniczne. Jak to można zauważyć na rys (program egzamin ustny).

Grunt luźny

wzrost wyjściowego stopnia zagęszczenia powoduje wyraźną zmianę zależności naprężenie - odkształcenie; krzywa charakterystyczna staje bardziej stroma i wykazuje wyraźniejsze przegięcie w pobliżu punktu (granicy wytrzymałości). Grunt zagęszczony osiąga granicę wytrzyma- przy znacznie mniejszym odkształceniu niż grunt luźny. Zjawisko ma charakter jak w przypadku innych materiałów np. stali; w miarę wzrostu wytrzymałości wzrasta kruchość materiału (opinie o programie).

Na charakter wykresu intensywność naprężenia - odkształcenie podłużne na podstawie badań Kondnera. Wykresy te uzyskano dla próbek ilu o naruszonej strukturze przy prędkości odkształcenia ex = 100% godz. Regulację wilgotności osiągano poprzez odsączanie się wody przy odpowiednio wysokim ciśnieniu hydrostatycznym. Po zaprzestaniu odsączania się wody z próbki ciśnienie obniżano do pewnej wielkości. Stosunek tych dwu ciśnień nazywa się współczynnikiem prekonsolidacji, a sam proces odsączania się wody konsolidacją. Pojęcie konsolidacji będzie szerzej wyjaśnione w następnym punkcie oraz rozdziale C. Im wyższy współczynnik prekonsolidacji tym mniejsza wilgotność i stopień plastyczności próbki gruntu (segregator aktów prawnych).

Mniejsza wilgotność, a tym samym i stopień plastyczności, tym grunt spoisty wykazuje wyższą wytrzymałość. W procesie obciążania zmiana wilgotności i zmiana stopnia zagęszczenia próbki gruntu jest zależna od wielkości odkształceń objętościowych. W przypadku złożonego stanu naprężenia w gruncie, jaki występuje zazwyczaj w normalnych warunkach eksploatacyjnych pod budowlą, w różnych punktach występują różne wartości naprężeń średnich. Wywołuje to różną podatność gruntu w tych punktach bo moduł proporcjonalności pomiędzy naprężeniem i odkształceniem będzie większy tam, gdzie większą wartość ma pierwszy niezmiennik stanu naprężenia. W efekcie grunt przed obciążeniem jednorodny i izotropowy podczas obciążania powodującego niejednorodny stan naprężeń i odkształceń zaczyna wykazywać niejednorodność własności mechanicznych (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !