Wskaźniki obliczeniowe

Wskaźniki obliczeniowe

Przy projektowaniu ustępów należy zwrócić uwagę na to, aby ich odległość od stanowiska pracy nie przekraczała 125 m. Jeśli rodzaj pracy nie zezwala na dłuższą nieobecność pracownika lub komunikacja jest utrudniona, odległość ustępów należy zmniejszyć do najwyżej 75 m. W budynkach produkcyjnych wielopiętrowych ustępy powinny być na tej samej kondygnacji co stanowiska pracy z różnicą najwyżej jednego piętra z zachowaniem właściwej odległości (program uprawnienia budowlane na komputer).
Ilość misek ustępowych projektuje się dla 90% pracowników z najliczniejszej zmiany.

W ustępach dla mężczyzn na każdą miskę ustępową przewiduje się pisuar indywidualny lub 40 cm pisuaru korytkowego.
Jeżeli ustępy ogólne nie znajdują się przy zespole pomieszczeń szatnia - umywalnia - natryski, należy dla tych pomieszczeń przewidzieć oddzielne ustępy, przyjmując 1 miskę ustępową na 100 korzystających osób, lecz nie mniej niż 1 miskę (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Każde pomieszczenie ustępowe powinno mieć przedsionek, w którym instaluje się umywalki (1 umywalka na 6 misek ustępowych, ale przynajmniej jedna na pomieszczenie ustępowe).
Wymiarowanie. Miski ustępowe powinny być oddzielone ściankami o wysokości co najmniej 2,00 m, wzniesionymi ponad posadzkę o 20 cm.
Wymiary kabin:
- przy otwieraniu drzwi na zewnątrz - 1,2 x 0,9 m.
- przy otwieraniu drzwi do wewnątrz 1,4 x 0,9 m (uprawnienia budowlane).

W zakładach przemysłowych zaleca się instalować miski ustępowe stopowe. W przypadku projektowania misek ustępowych stopowych należy część misek projektować z sedesami dla osób starszych. W tablicy 18 podano przykładowe wymiary misek ustępowych, żeliwnych i fajansowych. Zaleca się stosować pisuary fajansowe.
Przykłady. Radzieckie przykłady rozwiązania ustępów w przybudówkach przy halach produkcyjnych (szerokość traktu 6,60 m -f- 2,40 m, rozstaw slupów ok. 4,00 m) (program egzamin ustny).

Punkty higieny osobistej kobiet

Punkt higieny osobistej kobiet przeznaczony jest do udzielania kobiecie opieki, środków leczniczych i opatrunkowych w okresie niedyspozycji oraz dla zapewnienia jej wypoczynku w wypadkach zasłabnięcia podczas pracy.
Punkty te należy sytuować w pobliżu zespołów sanitarnych (jak umywalnie, natryski, ustępy itp.). Gdy liczba zatrudnionych kobiet na jednej zmianie wynosi więcej niż 300, projektować należy osobne pomieszczenia higieny osobistej kobiet, składające się z dwóch pomieszczeń:
a) izby przyjęć, o pow. min. 8 m2, maks. 20 m2, gdzie wydaje się odpowiedni materiał,
b) izby zabiegów z kabinami bidetowymi o pow. 1,5 m2 każda. Przy izbie przyjęć należy przewidzieć ustęp.

Ilość kabin bidetowych projektuje się dla najliczniejszej zmiany przyjmując 1 bidet na 300 kobiet (opinie o programie).
Gdy ilość kobiet na jednej zmianie wynosi więcej niż 100, należy zaprojektować kabinę z bidetem.
Wejście do pomieszczenia higieny osobistej kobiet powinno być z korytarza lub przedsionka.

Bidety powinny być oddzielone przegrodami o wys. min. 1,80 m, wzniesionymi nad posadzką o 20 cm. Na rys. 51 podano wymiary bidetu.
Punkty zaopatrzenia w wodę do picia
Punkty zaopatrzenia w wodę do picia można sytuować w balach produkcyjnych, w pomieszczeniach żywienia zbiorowego, w umywalniach itp. Punkty poboru wody do picia powinny się znajdować w odległości do 75 m od miejsca pracy (segregator aktów prawnych).

Temperatura wody - od 8 do 20°C. Jeśli woda z rurociągu nadaje się do picia, punkt jej poboru powinien być wykonany w postaci pojnika-źródełka uniemożliwiającego dotykanie urządzenia ustami.
W przypadku gdy woda nie nadaje się do picia w stanie surowym, należy przewidzieć pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem dla otrzymania przegotowanej i ostudzonej wody o właściwej jakości (promocja 3 w 1).

W miejscach pracy o wysokiej temperaturze należy przewidzieć powierzchnię 2 do 3 m2 dla urządzeń zaopatrujących pracowników w osoloną gazowaną wodę (1 pojnik - źródełko na 60 pracowników w oddziałach gorących, zaś na 100 pracowników w pozostałych oddziałach).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !