Wspomnienia użytkowników z 2009 roku

 
Dorota Lewicka
Dorota Lewicka

Użytkownik: Dorota Lewicka Specjalność: Drogowe - wykonawcze bez ograniczeń Izba: Mazowiecka    Egzamin: wiosna 2009

Dzień dobry, mam na imię Dorota Lewicka. Swój egzamin na uprawnienia budowlane zdawałam w roku 2008. Trochę minęło czasu od tamtych przeżyć, ale postaram się mniej więcej opisać jak to wyglądało u mnie. Praktykę budowlaną odbywałam na budowie dróg krajowych i autostrad.(program na komputer) Zajmowałam się przede wszystkim budową autostrady A1 z Gdańska do Malborka. Niestety to była praca w delegacji, ponieważ sama pochodzę z Grójca pod Warszawą. Podczas studiów na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury wybierając specjalność drogową miałam tego świadomość, że będę musiała pracować i zdobywać doświadczenie poza domem, ale nie sądziłam, że będzie tak ciężko. Tym bardziej, że jestem kobieta.(program na telefon)

Mężczyźni łatwiej znoszą rozłąkę

Mężczyźni łatwiej znoszą rozłąkę i mogą mieszkać w gorszych warunkach niż kobiety.(promocja 3 w 1)  Do domu wracałam raz na 2 tygodnie i tylko na sobotę i niedzielę. Ale tego czego nie mogę zarzucić to pensją, ponieważ przez to, że pracuję poza miejscem zamieszkania zarabiam o wiele więcej niż pracowałabym na miejscu. Poza tym lubię budować drogi - jakoś projektowanie i wykonywanie budynków nie jest aż tak ekscytujące. Tutaj mam cały przekrój robót - począwszy od zaawansowanych badań terenu po jego wzmacnianie oraz układania poszczególnych warstw drogi.(program na egzamin ustny) W celu zdobycia uprawnień budowlanych uczyłam się z programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na laptop oraz na tablet z system iOS. Do egzaminu uczyłam się 2 miesiące przed jego terminem. W międzyczasie w biurze na budowie uczyłam się na komputerze oraz przed snem już w łóżku na tablecie. Idealną sprawą jest to, że program na komputer i program na telefon są identyczne i są synchronizowane. Interfejs jest bardzo przyjazny i dzięki temu nauka była bardzo przyjemna. Nie była żadnych zbędnych przycisków, które ogłupiają.(segregator) Egzamin rozpoczął się o godzinie 10:00 we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa w całej Polsce. Egzamin zdałam z bardzo dobrym wynikiem.

Teraz muszę trochę pomyśleć o życiu prywatnym

Po kilku dniach podchodziłam do egzaminu ustnego. Tutaj też nie było większego problemu. Komisja była bardzo przychylna. Na każde pytanie odpowiadałam dwoma zdaniami i byłam bardzo pewna siebie. Nawet przewodniczący krajowej komisji kwalifikacyjnej powiedział, że nie będziemy Pani maglować, ponieważ widać, że ma Pani wszystko w jednym palcu i jest “profesjonalistką". Egzamin ustny zdany z wyróżnieniem. (opinie)  Po zdobyciu uprawnień budowlanych dostałam awans - otrzymała swój odcinek drogi do nadzorowania oraz podwyżkę o około 3000 zł już na konto. Więc zrobienie uprawnień jak najbardziej się opłacało. Teraz chcę starać się o dziecko ze swoim mężem i pójść na wolne. Teraz muszę trochę pomyśleć o życiu prywatnym, ponieważ nie można żyć tylko sprawami zawodowymi.

Pytania jakie miałam

Pytania jakie miałam i jakie podsłyszałam od innych to:

Wymień klasy techniczno - użytkowe dróg publicznych wg warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i podaj ich powiązanie z kategoriami dróg w myśl ustawy o drogach.

Co to jest prędkość projektowa i do czego jest wykorzystywana?

Podaj okresy eksploatacji przy projektowaniu nawierzchni dróg nowych i przebudowanych oraz remontowanych dla konstrukcji podatnych i półsztywnych.

Wymień podstawowe urządzenia ochrony środowiska obiektów i obszarów, położone w pasie drogowym, przed: 1. hałasem, 2. zanieczyszczeniem powietrza, 3. zanieczyszczeniem wód.

Proszę określić, co w rozporządzeniu MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie rozumie się pod pojęciem terenu zabudowy?

Proszę powiedzieć, od czego zależy minimalna wielkość promienia krzywych wypukłych i wklęsłych niwelety jezdni?

Proszę podać zasady ustalania szerokości pasów ruchu na skanalizowanym wlocie skrzyżowania dróg o 1 pasie ruchu na wprost na wlocie podporządkowanym.

Proszę podać zasady obliczenia prognoza ruchu, niezbędnej dla zaprojektowania nowej albo przebudowywanej konstrukcji nawierzchni.

Proszę określić, dla jakiej prędkości ustala się odległość widoczności dla ustalenia wymiarów pola widoczności na skrzyżowaniach dróg i zjazdach?

Proszę określić jaki jest zakres badań podłoża drogowych budowli ziemnych w celu określenia stanów granicznych nośności i przydatności do użytkowania.

Proszę opisać sposób badania rzędnych wysokościowych podłoża, podbudowy i powierzchni nawierzchni drogi przy wykonywaniu nowych i przebudowie istniejących dróg.

Jakie uprawnienia posiadają osoby upoważnione przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do kontroli, budowy i eksploatacji autostrad w zakresie przestrzegania warunków umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady ?

Co powinien zawierać wniosek o wydanie decyzji o ustalaniu lokalizacji autostrady, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 1994 roku o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U z 2004 r, nr 256, poz.2571) ?

Kiedy Generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad składa do Wojewody wniosek o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe autostrad ?

Więcej pytań nie pamiętam, ale ogólnie pytania mniej więcej tak wyglądają. Nie ma co się przejmować. Pamiętajcie, że jeżeli odbyliście praktykę zgodnie z wymogami ustalonymi przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. To wszystko co chciałam napisać odnośnie mojego egzaminu na uprawnienia budowlane.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !