Wydatki przewozowe

Wydatki przewozowe
Wydatki przewozowe

Określenie maksymalnych, ekonomicznie dopuszczalnych odległości scentralizowanych wytwórni w stosunku do miejsc zapotrzebowania produkcji. Maksymalną, ekonomicznie uzasadnioną odległość scentralizowanej wytwórni od miejsc zapotrzebowania produkcji można określić przez ustawienie równania wyrażającego graniczną wielkość kosztu przewozu jednostki produkcji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jednak sposób ten nie uwzględnia czynnika wielkości mocy produkcyjnej wytwórni (wydajności rocznej) ani czasu jej eksploatacji.

Aby uwzględnić te czynniki, trzeba znać nie tylko koszt transportu jednostki produkcji, lecz określić również całkowity koszt transportu za cały okres budowy obiektów, obsługiwanych poprzez scentralizowaną wytwórnię i przeciwstawić ten koszt możliwym wydatkom na budowę przyobiektowych wytwórni pomocniczych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ponieważ wydatki przewozowe zależą od sposobu transportu i odległości, dlatego każdemu sposobowi transportu i każdej jego odległości będzie odpowiadał okres czasu, przy którym wydatki przewozowe przewyższą wydatki inwestycyjne niezbędne dla budowy przyobiektowej wytwórni (uprawnienia budowlane).

Oprócz tego, przy porównywaniu poszczególnych wariantów rozwiązań, należy wziąć pod uwagę, że koszt własny produkcji scentralizowanej wytwórni nie zawsze jest niższy od kosztu produkcji przyobiektowej wykonania. W zależności od miejscowych warunków, zaopatrzenia w surowce, technologii scentralizowanego wykonania produkcji, koszt tej produkcji może być równy, a nawet czasami i wyższy od kosztu produkcji wykonania przyobicktowcgo. W tych przypadkach nie może być stosowany (program egzamin ustny).

Przy określaniu maksymalnej ekonomicznie dopuszczalnej odległości scentralizowanej wytwórni w stosunku do miejsca odbioru produkcji z uwzględnieniem całkowitego czasu pracy tej wytwórni - mogą zajść następujące przypadki:

  • koszty własne produkcji w scentralizowanej wytwórni na bazie przedsiębiorstwa budowlanego i w przyobiektowym miejscu wytwarzania są jednakowe,
  • koszt własny produkcji scentralizowanej jest mniejszy od kosztu własnego produkcji przyobiektowej,
  • koszt własny produkcji scentralizowanej jest nieco większy od kosztu własnego produkcji przyobiektowej.

Określenie mocy produkcyjnej

W ostatecznym zatem wyniku rozważań powyższe równania wskazują na to, że położenie poszukiwanego punktu scentralizowanej wytwórni, jeśli ma spełnić warunek którym układ sił dołączony do tego punktu, odpowiadających wielkości zapotrzebowania poszczególnych miejsc, znajdowałby się w równowadze najmniejszej pracy transportowej, znajdować się powinno w punkcie, przy Warunek ten można wykorzystać dla określenia najwłaściwszego miejsca zainstalowania scentralizowanej wytwórni przy znanych punktach odbioru produkcji i znanych wielkościach zapotrzebowania tej produkcji, przy czym najprostszym sposobem będzie w tym przypadku sposób wykreślny (opinie o programie).

drugiej osi współrzędnych oraz rysując dla obydwu przypadków wieloboki sznurowe, znajdujemy kierunki działania wypadkowych wektora produkcji scentralizowanej wytwórni. Punkt przecięcia się tych dwu kierunków wyznacza środek ciężkości układu.

Określenie mocy produkcyjnej pomocniczych wytwórni lokalizowanych na poszczególnych placach budowy, bądź na terenach wydzielonych dla przedsiębiorstw budowlanych, jest problemem istotnie ważnym, stąd też błędy w ocenie wielkości tej produkcji powodują poważne konsekwencje w przebiegu realizacji budowy (segregator aktów prawnych).

Scentralizowana wytwórnia czy też baza usługowa zaprojektowana na moc niedostateczną powoduje niezwłoczne powstawanie tendencji do ucieczki od centralizacji produkcji czy usług i przechodzenie znowu na prymitywne miejsca wytwarzania przy poszczególnych obiektach. Dlatego też nawet dopuszczenie do pewnej nadwyżki w ocenie mocy produkcyjnej wytwórni powoduje mniejsze szkody ekonomiczne niż obliczenie tej mocy zbyt nisko.

Główną trudnością prawidłowego określenia mocy produkcyjnej pomocniczych wytwórni produkcyjnych na placach budowy jest zazwyczaj znaczna nierównomierność zapotrzebowania poszczególnych rodzajów produkcji (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !