Wydłużenie płyty

Wydłużenie płyty

Przyczółki dzielą się na sztywne i sprężyste. W pierwszym przypadku mamy płytę drogową sztywnie zaciśniętą, a więc sprężoną pomiędzy dwoma przyczółkami bez możności zmian długości. Ewentualne wydłużenie płyty na skutek wzrostu temperatury jest uniemożliwione przez przyczółki (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wydłużenie to powoduje zwiększenie sprężenia płyty. Natomiast spadek temperatury wywoła nie zmianę długości płyty, lecz okresowe zmniejszenie sprężenia, a nawet całkowitą jego eliminację, co powinno być uwzględnione przy obliczaniu wielkości potrzebnego sprężania. W drugim przypadku połączenie płyty nawierzchniowej z przyczółkiem jest sprężyste (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Płyta nie jest zaciśnięta pomiędzy ścianami przyczółków, końce jej leżą na przyczółkach połączone z nimi sprężyście za pomocą kabli zakotwionych z jednej strony w płycie, a z drugiej w przyczółku. Dotychczas osiągnięte doświadczenia praktyczne uzupełnione rozważaniami teoretycznymi pozwalają wnioskować, iż przyczółki mogą być stosowane w odstępach 400-1000 m. Urządzenie do sprężania. Przy sprężaniu nawierzchni betonowej w oparciu o przyczółki naprężania wywoływane są przez prasy naciskające bezpośrednio na beton nawierzchni.

Po uzyskaniu odpowiedniego sprężenia prasy te są zamieniane na kliny betonowe lub są pozostawione na stałe w miejscach pracy, tworząc tzw. złącza czynne, przy czym wolną przestrzeń między nimi i czołami płyt wypełnia się odpowiednią, wytrzymałą zaprawą cementową (uprawnienia budowlane). Złącza czynne biegnące przez całą szerokość i grubość płyty umieszcza się na odcinku pomiędzy przyczółkami w odstępach co 60-5-100 m. Najbardziej odpowiednie do tego celu są prasy płaskie o kształcie okrągłym lub owalnym, pomysłu E. Freyssineta.

Prasa taka składa się z dwóch ścianek stalowych połączonych pierścieniami z tej samej blachy. Do prasy podłączone są dwa przewody, z których jeden doprowadza do wnętrza prasy płyn pod ciśnieniem 150-200 atn, drugi zaś służy do odpowietrzania (program egzamin ustny). Prasy takie połączone po 2 lub 5 sztuk umieszcza się w specjalnie pozostawionych w nawierzchni przerwach w odstępach co 60-100 m.

Całkowite sprężenie płyt

Przerwy te, zwane złączami czynnymi, przebiegają przez całą szerokość sprężanych płyt i przez wysokość równą grubości płyt. Liczba zblokowanych pras zależna jest od założonej długości skrótu płyty i wielkości rozsunięcia ścianek prasy (opinie o programie). Na przykład dla skrótu 10 cm przy rozsunięciu ścianek 2,5 cm należy blokować po cztery prasy. Stosowane wielkości sprężania w dotychczas wykonanych nawierzchniach tego typu są rzędu 40-70 kG/cm2. Całkowite sprężenie płyt wymaga kilkakrotnej pracy pomp zwiększających ciśnienie w prasach w ciągu kilku miesięcy. Przy projektowaniu nawierzchni z betonu sprężonego w pierwszym rzędzie należy ustalić wielkość początkowego skutecznego sprężania, które powinno uwzględniać naprężenia rozciągające od sił tarcia płyty betonowej o podłoże na skutek wahań temperatury oraz od obciążenia ruchem drogowym.

Siła tarcia jest zależna w stosunku prostym od ciężaru płyty oraz współczynnika tarcia dolnej powierzchni płyty o podłoże naturalne lub sztuczne, którego wartości według danych z literatury technicznej wynoszą dla gruntów gliniastych od 1,3-1,8, a dla gruntów piaszczystych od 1,0-1,2 (segregator aktów prawnych).

Przez zastosowanie warstw izolacyjnych pomiędzy płytą betonową a podłożem wartości współczynnika tarcia można obniżyć do 0,35. Następnie w czasie sprężania betonu należy wyeliminować skutki zjawiska tzw. pełzania betonu przez zastosowanie bądź pewnej nadwyżki nacisku sprężania (10-15 kG/cm2) w stosunku do wartości zaprojektowanej, bądź też przez zastosowanie stopniowego kilkakrotnego wywierania nacisku na czoło płyt prasami aż do momentu osiągnięcia projektowanego nacisku i zupełnego zaniku spadku ciśnienia (promocja 3 w 1).

Przy sprężaniu w oparciu o przyczółki sztywne należy mieć na uwadze temperaturę otoczenia w czasie sprężania oraz granice jej wahań (ze względu na zanik sprężania przy spadku temperatury).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !