Blog

22.12.2020

Wydział remontowy huty

Wydział remontowy huty

Wydział remontowy huty

Wydział remontowy huty ma za zadanie przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych, bieżących remontów, naprawy (a czasem nawet wytwarzania) elementów różnych urządzeń itp. Niektóre huty dysponują własnymi elektrowniami i elektrociepłowniami, inne korzystają z sieci państwowej (program uprawnienia budowlane na komputer). W obu przypadkach zadaniem centralnej rozdzielni jest przetransformowanie i przekazanie do poszczególnych odbiorców niezbędnej im energii elektrycznej.

Gospodarka wodna huty oparta jest na zasadzie obiegów zamkniętych.
Laboratoria (centralne i oddziałowe) prowadzą bieżącą kontrolę i niezbędne w toku produkcji analizy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Posadowienie wywrotnicy wagonowej, obrotowej wraz z zasobnikami węgla również dla samoopróżniaczy sięga do 15 m poniżej powierzchni terenu.

W zespole wstępnego kruszenia i dozowania węgla na poziomie ok. 25 m od terenu umieszcza się łamacze i zbiorniki żelbetowe, niosące ciężar ok. 11 000 ton węgla. Urządzenia zespołu końcowego kruszenia umieszcza się w budynku o wysokości około 20 m. Zbiornik węgla na najwyższej kondygnacji oraz młyny młotkowe przerabiają ok. 450 T/godz rozdrobnionego węgla (uprawnienia budowlane). Wieże węglowe (żelbetowe zasobniki gotowej mieszanki) mają wysokość ok. 50 m i pojemność ok. 3000 T. Piecownia, w której odbywa się proces odgazowania węgla, jest budowlą i urządzeniem o wysokości ok. 10 m, szerokości około 15 m i długości jednego bloku ok. 70 m. Baterie koksownicze są w większości przypadków kilkublokowe.

Wydział przygotowania rud. Obiekty wydziału przygotowania rud są również w różny sposób ukształtowane przestrzennie. W budynku kruszarni rud kruszarki o ciężarze ok. 35 T pracują wspólnie z sitami wibracyjnymi na poziomie +12 m. Żelbetowe zasobniki sortowni rudy oraz zasobniki mieszankowe wsparte na słupach przyjmują rudę na poziomie +12 m. Wielokondygnacyjny budynek główny spiekalni o konstrukcji stalowej przyjmuje rudę na poziomie +27 m do 25-tonowych zasobników (program egzamin ustny).

Konstrukcje budowlane chłodni

Na poziomie +20 m znajdują się 30-tonowe mieszarki. Na poziomie +10 m usytuowana jest maszyna spiekająca o długości ok. 25 m i ciężarze ok. 350 T. Temperatura działająca na konstrukcję nośną taśmowej maszyny spiekającej wynosi około 450°C.
W części wyładowczej spiekalni na poziomie +13 m znajduje się łamacz o ciężarze 40 T oraz wibracyjny 10-tonowy przesiewacz spieku.
Konstrukcje budowlane chłodni i sortowni spieku znajdują się na wysokości 12 m. Spiek o temperaturze około 100°C jest przekazywany taśmami do wydziału wielkich pieców.
Transport taśmami odgrywa na wydziale przygotowania wsadu bardzo poważną rolę. Obok ciągów transportowych rudy istnieją równoległe ciągi dla kamienia wapiennego i koksiku.

Największa długość transportera wynosi ok. 120 m, a w przypadku podawania na poziom zasypowy wielkich pieców dochodzi do 250 m (opinie o programie).
Wydział wielkich pieców. Ukształtowanie przestrzenne wydziału wielkich pieców jest najbardziej zróżnicowane. Wsad wielkopiecowy gromadzony jest w żelbetowych zasobnikach wysokości 11 m. Zasobniki tworzą baterię komór o pojemności 300 T każda. Urządzenie skipowe transportuje poszczególne porcje wsadu poprzez ukośny pomost stalowy do mechanizmu zasypowego wielkiego pieca na poziom ok. 65 m (segregator aktów prawnych).

Hala lejnicza wraz z podestem lejniczym tworzy jeden budynek, w którym ułożono na poziomie 7 m otwarte koryta spustowe płynnej surówki i płynnego żużla. Elementy konstrukcji hali narażone są na wpływy temperatury rzędu 300°C. Surówka w stanie płynnym transportowana jest torem „gorącym” do stalowni. Nadwyżki surówki przerabiane są na maszynach rozlewniczych wyposażonych w urządzenia do pochylania 80-tonowych, zawieszonych kadzi z płynną surówką oraz w ruchome taśmy rozlewnicze długości 80 m ułożone w budynku maszyny (promocja 3 w 1).

Płynny żużel transportowany jest torem „gorącym” do oddziału przerobu żużla, gdzie otrzymuje się żużel kawałkowy, granulowany na mokro, bądź pumeks.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami