Wykaz materiałów dźwiękochłonnych

Wykaz materiałów dźwiękochłonnych

Wykaz materiałów dźwiękochłonnych obecnie wytwarzanych w Związku Radzieckim obejmuje: akustyczne płytki z wełny żużlowej na spoiwie syntetycznym (licowe wymiary 50 x 50 cm), płytki z wełny żużlowej na spoiwie skrobiowym (30 x 30 cm), lekkie płyty z betonu komórkowego (40 x 40, 45 x 45 i 45 x 60 cm). Ponadto dla akustycznych okładzin produkuje się twarde (azbestowo-cementowe i metalowe) arkuszowe i płytowe materiały perforowane używane w połączeniu z pochłaniaczami dźwięków. Paleta tych materiałów na razie jest jeszcze najwyraźniej niedostateczna i powinna być znacznie rozszerzona (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jedną z najbardziej odpowiedzialnych i pracochłonnych czynności w zakresie wewnętrznych robót budowlanych jest wykonywanie podłóg. Od prawidłowego wyboru materiału dla wierzchniej warstwy podłogi zależą liczne cechy eksploatacyjne i estetyczne podłóg, pracochłonność i nie tylko koszt wykonania, ale również ich utrzymania, naprawy i odnowy. Wybór materiału dla wierzchniej warstwy podłogi, tak samo jak i innych materiałów używanych we wnętrzach budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej budownictwa masowego, autorzy projektów nierzadko pozostawiają budowlanym (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W kosztorysie zakłada się zwykle najtańsze materiały, a w rezultacie taka „oszczędność” kosztuje państwo niemałe sumy.

Ogromna skala budownictwa mieszkaniowego i ogólnego wymaga szybszego rozwiązania zagadnienia oszczędności drewna przez kompleksowe wykorzystanie odpadów tartacznych i po obróbce drewna, jak również rozszerzenie zakresu stosowania nowych materiałów syntetycznych (uprawnienia budowlane). Dotychczas około połowy wierzchnich warstw podłóg w domach mieszkalnych wykonuje się z drewna. Oprócz deficytowości dębu, buku i innych gatunków drewna, używanego do wykonywania podłóg, należy uwzględnić wysoki koszt i pracochłonność drewnianych podłóg wykluczających ponadto przemysłowe metody wykonawstwa robót (program egzamin ustny).

Materiały polimerowe

Zastosowanie nowych materiałów polimerowych do wykonywania wierzchniej warstwy podłóg pozwala polepszyć ich właściwości eksploatacyjne i estetyczne, daje znaczną oszczędność nakładów materiałowych i wydatków na robociznę. Każda tona żywicy syntetycznej, użytej w produkcji materiałów do podłóg, pozwala zaoszczędzić ok. 50 m3 tarcicy. Jednak możliwość pokrycia ogólnego zapotrzebowania budownictwa na materiały polimerowe do wierzchnich warstw podłogowych wynosiła w Związku Radzieckim pod koniec ubiegłej pięciolatki, według wstępnych obliczeń, ok. 40°/o. Tłumaczy się to na razie jeszcze ograniczonymi zasobami surowców chemicznych, przez co nawet istniejące moce produkcyjne nic mogą być wykorzystane (opinie o programie).

Wykaz materiałów syntetycznych stosowanych obecnie i za granicą na wierzchnie warstwy podłogowe w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej obejmuje następujące główne grupy materiałów: polichlorowinylowe materiały rulonowe i płytowe (w tym bezosnowowe, na tkaninowej osnowie i termodźwiękoizolującej włóknistej lub porowatej pod- osnowie); materiały gumowe rulonowe i płytowe; alkidowe materiały rulonowe; polimerowe i polimerocementowc masy do bezspoinowych wierzchnich warstw podłogowych; syntetyczne tkane i nietkane dywanowe wykładziny rulonowe i materiały płytowe (w tym mechate, dziane, klejone, elektrostatyczne i in.) (segregator aktów prawnych).

Każda z tych grup obejmuje szeroki asortyment materiałów, odznaczających się różnymi charakterystykami eksploatacyjnymi i estetycznymi. Jednak w najbliższych latach przeważające stosowanie w budownictwie powinny znaleźć termo- i dźwiękoizolujące materiały rulonowe i wykładziny, zapewniające urzeczywistnienie akustycznych i termolechnicznych wymagań przy układaniu tych materiałów bezpośrednio na stropie żelbetowym.

Ponadto materiały te w największym stopniu odpowiadają wymaganiom budownictwa uprzemysłowionego, ponieważ mogą być wytwarzane w postaci całych lub zgrzewanych powierzchni o wymiarach pokoju, nakładanych bez przyklejania i zamocowywanych listwą przyścienną wzdłuż obwodu pomieszczenia (promocja 3 w 1). Syntetyczne materiały dywanowe zapewniają wysokie właściwości dekoracyjno-artystyczne materiałów podłogowych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !