Wykonanie posadzek bezspoinowych

Wykonanie posadzek bezspoinowych

Posadzki z PCW stosuje się powszechnie w pomieszczeniach mieszkalnych, szpitalach, hotelach, szkołach, biurach, laboratoriach itp.
Wokół ścian przykleja się listwy z PCW albo mocuje do kołków w ścianach listwy drewniane (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wykonanie posadzek bezspoinowych z mas szpachlowych jest bardziej pracochłonne niż z płytek i rulonów, ale od nich tańsze. Podkładem pod masy szpachlowe może być jastrych cementowy. Posadzka składa się z trzech warstw masy. Po oczyszczeniu podłoża układa się warstwę pierwszą wyrównującą. Drugą warstwę układa się po wyschnięciu i przeszlifowaniu pierwszej (po- 24 godzinach). Trzecią warstwę, barwną układa się w 3-4 powłokach i pozostawia na okres 14 dni aż do całkowitego stwardnienia.
Przed oddaniem do użytku podłogę impregnuje się wysokogatunkową pastą woskową.

Listwy przyścienne wykonuje się z polichlorku winylu lub z drewna. Podłogi te są obecnie rzadko stosowane.
Do najczęściej spotykanych podłóg i posadzek drewnianych należą: podłogi z desek, posadzki z deszczułek drewnianych i taflowe, parkiet mozaikowy i bruki z kostek drewnianych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Podłogi z desek stosuje się w budynkach wiejskich, barakowych, spichrzach, budynkach gospodarczych itp.

Podłogi drewniane znajdują się w większości budynków istniejących, wybudowanych do ok. 1950 r.
Materiałem na podłogę są impregnowane deski z drzew iglastych o grubości 19-P32 mm i szerokości do 14 cm.
Jeżeli podłoga jest jednowarstwowa, to strugane deski przybija się do legarów. Połączenie desek między sobą wykonuje się na wpust i pióro, na zakład lub na styk. Wokół pomieszczeń przy ścianach przybija się cokoliki drewniane i listwy przyścienne lub tylko listwy.

Ślepą podłogę (podkład) pod drugą warstwę desek lub klepek wykonuje się z desek nie struganych (uprawnienia budowlane).
Posadzki z deszczułek stosowano w budynkach o średnim i dobrym wykończeniu. Obecnie stosuje się je w budynkach o wysokim standardzie wykończenia.
Klepki układa się albo na podkładzie ze ślepej podłogi albo na podkładzie z jastrychu cementowego, gipsu itp.

Parkiety mozaikowe

Posadzkę na ślepej podłodze układa się na warstwie grubego papieru, tektury lub płyt pilśniowych (program egzamin ustny). Układanie deszczułek w tzw. jodełkę rozpoczyna się od środka pokoju. Deszczułki przybija się jednym gwoździem ukośnie we wpust. Następne deszczułki dobija się młotkiem, aby pióra wchodziły we wpusty i co czwartą deszczułkę przybija gwoździem ukośnie we wpuście.
Deszczułki przeznaczone do układania na lepiku mają na dolnej krawędzi niewielkie wręby 3X4 cm, służące do połączenia ich z podkładem warstwą lepiku asfaltowego.
Wokół pomieszczenia wykonuje się cokoły z listwami drewnianymi lub tylko listwy (opinie o programie).
Parkiety mozaikowe stosuje się zamiast deszczułek przede wszystkim ze względu na oszczędność drewna. Wykonywane są z deszczułek o szerokości 22-P24 mm, długości 110H-120 mm i grubości 8-P9 mm, przyklejonych do grubego papieru.

Na wyrównanym podkładzie deszczułki przykleja się i odpowiednio obciąża (segregator aktów prawnych). Po ułożeniu rzędu płyt zwilża się papier, oddziela go od posadzki i układa następny rząd.
Posadzki z kostek drewnianych stosuje się w narzędziowniach, warsztatach, wytwórniach konstrukcji stalowych itp. Materiałem na posadzki są kostki prostopadłościenne impregnowane. Na podkładzie z betonu stosuje się pod posadzkę przekładkę z piasku o grubości 2-P3 cm. Kostki układa się włóknami prostopadle do podłoża, stosując wiązanie spoin. Następnie spoiny zalewa się gorącą masą asfaltową. Kostki układa się również na warstwie zaprawy asfaltowej.

Płyty przekrywające kanały, np. w hali fabrycznej, przenoszą obciążenia występujące w hali. Posadzkę na płytach układa się tak samo jak na podkładzie w hali. Nad włazami układa się zdejmowane pokrywy w kształcie kwadratu lub prostokąta. Pokrywy są wykonane z kątowników stalowych i wypełnione blachą stalową (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !