Wykonanie posadzek bezspoinowych

Wykonanie posadzek bezspoinowych

Posadzki z PCW stosuje się powszechnie w pomieszczeniach mieszkalnych, szpitalach, hotelach, szkołach, biurach, laboratoriach itp.
Wokół ścian przykleja się listwy z PCW albo mocuje do kołków w ścianach listwy drewniane (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wykonanie posadzek bezspoinowych z mas szpachlowych jest bardziej pracochłonne niż z płytek i rulonów, ale od nich tańsze. Podkładem pod masy szpachlowe może być jastrych cementowy. Posadzka składa się z trzech warstw masy. Po oczyszczeniu podłoża układa się warstwę pierwszą wyrównującą. Drugą warstwę układa się po wyschnięciu i przeszlifowaniu pierwszej (po- 24 godzinach). Trzecią warstwę, barwną układa się w 3-4 powłokach i pozostawia na okres 14 dni aż do całkowitego stwardnienia.
Przed oddaniem do użytku podłogę impregnuje się wysokogatunkową pastą woskową.

Listwy przyścienne wykonuje się z polichlorku winylu lub z drewna. Podłogi te są obecnie rzadko stosowane.
Do najczęściej spotykanych podłóg i posadzek drewnianych należą: podłogi z desek, posadzki z deszczułek drewnianych i taflowe, parkiet mozaikowy i bruki z kostek drewnianych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Podłogi z desek stosuje się w budynkach wiejskich, barakowych, spichrzach, budynkach gospodarczych itp.

Podłogi drewniane znajdują się w większości budynków istniejących, wybudowanych do ok. 1950 r.
Materiałem na podłogę są impregnowane deski z drzew iglastych o grubości 19-P32 mm i szerokości do 14 cm.
Jeżeli podłoga jest jednowarstwowa, to strugane deski przybija się do legarów. Połączenie desek między sobą wykonuje się na wpust i pióro, na zakład lub na styk. Wokół pomieszczeń przy ścianach przybija się cokoliki drewniane i listwy przyścienne lub tylko listwy.

Ślepą podłogę (podkład) pod drugą warstwę desek lub klepek wykonuje się z desek nie struganych (uprawnienia budowlane).
Posadzki z deszczułek stosowano w budynkach o średnim i dobrym wykończeniu. Obecnie stosuje się je w budynkach o wysokim standardzie wykończenia.
Klepki układa się albo na podkładzie ze ślepej podłogi albo na podkładzie z jastrychu cementowego, gipsu itp.

Parkiety mozaikowe

Posadzkę na ślepej podłodze układa się na warstwie grubego papieru, tektury lub płyt pilśniowych (program egzamin ustny). Układanie deszczułek w tzw. jodełkę rozpoczyna się od środka pokoju. Deszczułki przybija się jednym gwoździem ukośnie we wpust. Następne deszczułki dobija się młotkiem, aby pióra wchodziły we wpusty i co czwartą deszczułkę przybija gwoździem ukośnie we wpuście.
Deszczułki przeznaczone do układania na lepiku mają na dolnej krawędzi niewielkie wręby 3X4 cm, służące do połączenia ich z podkładem warstwą lepiku asfaltowego.
Wokół pomieszczenia wykonuje się cokoły z listwami drewnianymi lub tylko listwy (opinie o programie).
Parkiety mozaikowe stosuje się zamiast deszczułek przede wszystkim ze względu na oszczędność drewna. Wykonywane są z deszczułek o szerokości 22-P24 mm, długości 110H-120 mm i grubości 8-P9 mm, przyklejonych do grubego papieru.

Na wyrównanym podkładzie deszczułki przykleja się i odpowiednio obciąża (segregator aktów prawnych). Po ułożeniu rzędu płyt zwilża się papier, oddziela go od posadzki i układa następny rząd.
Posadzki z kostek drewnianych stosuje się w narzędziowniach, warsztatach, wytwórniach konstrukcji stalowych itp. Materiałem na posadzki są kostki prostopadłościenne impregnowane. Na podkładzie z betonu stosuje się pod posadzkę przekładkę z piasku o grubości 2-P3 cm. Kostki układa się włóknami prostopadle do podłoża, stosując wiązanie spoin. Następnie spoiny zalewa się gorącą masą asfaltową. Kostki układa się również na warstwie zaprawy asfaltowej.

Płyty przekrywające kanały, np. w hali fabrycznej, przenoszą obciążenia występujące w hali. Posadzkę na płytach układa się tak samo jak na podkładzie w hali. Nad włazami układa się zdejmowane pokrywy w kształcie kwadratu lub prostokąta. Pokrywy są wykonane z kątowników stalowych i wypełnione blachą stalową (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !