Wykonanie zastępcze czy odstąpienie od umowy?

W przypadku, gdy pomimo upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu skierowanym do wykonawcy, nadal wykonuje on prace w sposób sprzeczny z umową lub wadliwy, inwestor ma możliwość odstąpienia od umowy lub zdecydowania się na wykonanie zastępcze (program na komputer). Rozwiązania te przewidziane są w kodeksie cywilnym, przy czym kosztem oraz niebezpieczeństwem wykonawstwa zastępczego obciążany jest nierzetelny wykonawca. Bardziej restrykcyjnym rozwiązaniem jest odstąpienie od umowy (program na telefon). Po złożeniu oświadczenia umowę uważa się za niezawartą, co oznacza, że inwestor traci wszystkie uprawnienia z tytułu rękojmi oraz gwarancji za wykonane roboty budowlane.

„Obowiązek zwrotu spełnionych świadczeń przez strony”

Wykonanie zastępcze czy odstąpienie od umowy?

Najważniejszą kwestią związaną z odstąpieniem od umowy jest „obowiązek zwrotu spełnionych świadczeń przez strony” (program na egzamin ustny). Oznacza to konieczność rozliczenia wartości prac, które zostały zrealizowane przez wykonawcę. Wycena prac jest ustalana w zgodzie z regułami bezpodstawnego wzbogacenia, co oznacza stawki rynkowe. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy można dochodzić do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania umowy przez wykonawcę oraz domagać się zwrotu kosztu zakupionych materiałów (promocja 3 w 1).
Innym rozwiązaniem jest powierzenie dalszego wykonywania prac innemu wykonawcy na koszt poprzedniego. Wykonanie zastępcze nie niweczy umowy, a jego celem jest uzyskanie wymaganego efektu robót. Zakres prac, który może być powierzony nowemu wykonawcy, obejmuje zarówno poprawki, jak i realizację nowych prac (segregator). Działanie na koszt wykonawcy oznacza, że za wykonane roboty budowlane będzie obciążony poprzedni wykonawca. Bardzo często koszty robót zastępczych przewyższają stawki, które wynikają z umowy zawartej z „podstawowym” wykonawcą (opinie). Nie istnieje jednak pełna dowolność w ustalaniu wynagrodzenia, ponieważ inwestor jest w tej kwestii ograniczony przepisami prawa. Wynika z nich, że koszty wykonania zastępczego muszą odpowiadać rynkowym stawkom. Za działania wykonawcy odpowiada nierzetelny wykonawca tak samo jak za swoje własne.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !