Blog

19.04.2022

Wykrywacz zakłóceń

W artykule znajdziesz:

Wykrywacz zakłóceń

Wykrywacz zakłóceń, szukacz - urządzenie przenośne do stwierdzenia zakłóceń przekraczających dopuszczalne poziomy w odległości kilku (kilkunastu) metrów od ich źródła wykrywalność (metody analitycznej) - granica wykrywalności wykrywanie - w analizie stwierdzenie obecności danego składnika w badanej próbce wykurczanie tkanin - proces mechaniczno-termiczny, w wyniku którego następuje zagęszczenie przędz wątkowych i skrócenie długości tkaniny; w.t. zapobiega kurczliwości wyrobów włókienniczych w kierunku osnowy wykurczarka - maszyna wykańczalnicza do wykurczania tkanin lub dzianin, tj. podwojenia ich skurczu w celu nadania im właściwości niekurczenia się podczas późniejszego prania wykusz - część budynku o wielobocznym, prostokątnym lub okrągłym rzucie poziomym, występująca z lica ściany zewnętrznej, nadwieszona na wysokości jednej lub kilku kondygnacji powyżej parteru (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wykwaszanie kleju - zobojętnienie wolnych alkaliów znajdujących się w kleju pomydlanym za pomocą kwasów tłuszczowych lub żywicznych wykwit - naskorupienie soli kamiennej, siarczanów, węglanów i innych związków na powierzchni skał wykwit - wada powłoki charakteryzująca się powstawaniem na powierzchni nalotu krystalicznego w przypadku powłoki malarskiej lub nadmiaru siarki, zmiękczaczy i innych składników mieszanych w przypadku wyrobów ocynowanych lub z tworzyw termoplastycznych wykwitanie - powstawanie wykwitu na powierzchni wyrobu wylęganie roślin - częściowe lub całkowite położenie się łanu roślin uprawnych wskutek silnego wiatru, deszczu lub gradu; w.r. utrudnia ich zbiór (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wylew kadziowy - kształtka ogniotrwała z okrągłym otworem wstawiona w dno kadzi odlewniczej, przez którą wylewa się stal wylewanie - otrzymywanie folii z roztworów polimeru lub z pasty polichlorku winylu w sposób ciągły na wylewarce przez wylewanie ze szczeliny zbiornika zasilającego na przesuwającą się taśmę lub gładką powierzchnię bębna obrotowego, które następnie przechodzą przez komorę grzejną wylewanie - wytwarzanie na przedmiotach metalowych warstwy z innego metalu przez wypełnienie tym metalem w stanie ciekłym pustej przestrzeni o odpowiednim kształcie w formie, w której umieszczono uprzednio przedmiot wylewany (np. w. panewek stopem łożyskowym) (uprawnienia budowlane).

Wylewarka

Wylewarka - urządzenie do otrzymywania folii sposobem wylewania wylęgarka - aparat wylęgowy wylęgarnia drobiu - budynek z urządzeniami do sztucznego wylęgu drobiu wylęgarnia ryb - zespół urządzeń umożliwiających rozwój zarodkowy ryb w zapłodnionych jajach (w warunkach sztucznych) i doprowadzenie do wylęgnięcia się z nich larw oraz ich wychów w okresie kilku tygodni życia wylot - otwór, przez który ciecz lub gaz wypływa z określonej przestrzeni zamkniętej (np. cylindra, komory, przewodu) (program egzamin ustny).

Wylot spustowy, spust - otwór w najniższym miejscu przyboru sanitarnego, umożliwiający doprowadzenie z niego zużytej wody, zamykany korkiem wyładowanie , wyładunek - usunięcie ładunku z urządzenia transportowego wyładowanie (elektryczne) - przepływ prądu elektrycznego polegający na ruchu cząstek naładowanych w próżni lub w gazie wyładowanie akumulatora - pobieranie z akumulatora energii elektrycznej, przy czym następuje przemiana energii chemicznej w energię elektryczną (opinie o programie).

Wyładowanie ciemne - wyładowanie niesamodzielne, w którym cząstki naładowane są wytwarzane wyłącznie przez czynnik zewnętrzny wyładowanie jarzeniowe - wyładowanie samodzielne, w którym emisja elektronów z katody jest głównie emisją wtórną wywołaną bombardowaniem jonowym (segregator aktów prawnych).

Wyładowanie jarzeniowe nienormalne - wyładowanie jarzeniowe, w którym gęstość prądu w pobliżu katody wzrasta ze wzrostem prądu wyładowania wyładowanie jarzeniowe normalne - wyładowanie jarzeniowe, w którym gęstość w pobliżu katody jest niezależna od prądu wyładowania (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami