Wykształcenie i praktyka – jakie są wymagane do uprawnień budowlanych?


Uprawnienia budowlane mogą zdobyć wyłącznie osoby, które mają określone przepisami wykształcenie oraz praktykę zawodową (program na komputer). Uprawnienia w dowolnej specjalności do projektowania bez ograniczeń wymagają skończenia studiów II stopnia na kierunku, który jest odpowiedni dla wybranej specjalności, a także odbycia rocznej praktyki przy wykonywaniu projektów i rocznej praktyki na budowie (program na telefon).

Wykształcenie i praktyka – jakie są wymagane do uprawnień budowlanych?

W przypadku uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie wymagane jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku odpowiednim dla specjalności lub II stopnia na kierunku pokrewnym dla specjalności oraz odbycie rocznej praktyki na budowie i rocznej praktyki przy projektowaniu (program egzamin ustny).
Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń są udzielane osobom, które ukończyły studia I lub II stopnia na kierunku odpowiednim oraz odbyły półtoraroczną lub trzyletnią praktykę na budowie (opinie o programie).

Do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagane jest ukończenie:
• studiów II stopnia na kierunku pokrewnym,
• studiów I stopnia na kierunku odpowiednim,
• studiów I stopnia na kierunku pokrewnym,
lub posiadanie:
• tytułu zawodowego mistrza,
• tytułu zawodowego technika,
• dyplomu stanowiącego potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
W zależności od wykształcenia należy odbyć odpowiednią praktykę zawodową na budowie. Praktyka może trwać półtora roku, trzy lata lub cztery lata w przypadku wykształcenia średniego (segregator aktów prawnych).

Sporządzanie projektów


W przypadku projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymagane są studia II stopnia na kierunku odpowiednim i roczna praktyka przy projektach oraz półtoraroczna na budowie (promocja 3  w 1). Te same uprawnienia, ale w ograniczonym zakresie są dostępne dla osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunku odpowiednim lub studia II stopnia na kierunku pokrewnym oraz odbyły półtoraroczną praktykę na budowie i roczną praktykę przy sporządzaniu projektów. Osoby, które posiadają w ramach swojej specjalności uprawnienia w ograniczonym zakresie i chcą zdobyć uprawnienia bez ograniczeń, nie muszą ponownie odbywać praktyki zawodowej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !