Blog

14.08.2019

Wykształcenie odpowiednie dla specjalności

W artykule znajdziesz:

Wykształcenie odpowiednie dla specjalności


Każdy, kto wiąże swoją przyszłość zawodową z branżą budowlaną, musi zwrócić szczególną uwagę na to, jaki kierunek studiów pozwoli zdobyć konkretną specjalność uprawnień budowlanych (program na komputer). W przepisach określone są zarówno kierunki odpowiednie, jak i pokrewne do określonych specjalności uprawnień budowlanych. Kierunki odpowiednie to takie, które są bezpośrednio dobrane pod konkretną specjalność.

Wykształcenie odpowiednie dla specjalności

W tym przypadku program studiów w dużym stopniu odpowiada specjalności, w jakiej przyszły inżynier będzie chciał uzyskać uprawnienia budowlane.
Wydawać by się mogło, że usystematyzowanie kierunków powinno ułatwić wybór najlepszego kierunku studiów, a tymczasem na każdej uczelni poszczególne kierunki mogą mieć zupełnie inne nazewnictwo (program na telefon). W momencie, gdy pojawia się problem w nazewnictwie, do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych kandydat musi dołączyć suplement do dyplomu bądź wypis z przebiegu studiów (program egzamin ustny). Dokumenty te muszą być potwierdzone przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej danej uczelni (opinie o programie).

Wówczas komisja kwalifikacyjna dokonuje porównania informacji, które znajdują się w dołączonych dokumentach oraz w przepisach. W przypadku, gdy przynajmniej jedna trzecia programu studiów lub liczba godzin zajęć związanych z zakresem kierunku studiów znajdujących się w przepisach odpowiada tym właśnie kierunkom, zdobyte wykształcenie uznaje się za odpowiednie (segregator aktów prawnych).

Architektura bądź architektura i urbanistyka


Kierunkiem odpowiednim dla specjalności architektonicznej bez ograniczeń jest architektura bądź architektura i urbanistyka. Jeśli chodzi o specjalność konstrukcyjno-budowlaną, która cieszy się dużym zainteresowaniem, to odpowiedni jest kierunek studiów w zakresie budownictwa. Podobnie jest w przypadku specjalności inżynieryjnej mostowej oraz drogowej. Dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym odpowiednie kierunki to budownictwo lub transport, a w zakresie sterowania ruchem kolejowym transport lub elektrotechnika (promocja 3  w 1). Każda specjalność ma własne kierunki odpowiednie i pokrewne określone przepisami.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami