Wymagania dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym

Wymagania dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym

Nowa ustawa Prawo budowlane wprowadziła podział specjalności inżynieryjnej kolejowej na inżynieryjną kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz inżynieryjną kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych. Wymagania w przypadku każdej ze specjalności są dokładnie określone (program na komputer).

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga tytułu magistra na kierunku transport lub elektrotechnika oraz rocznej praktyki przy projektowaniu i półtorarocznej w wykonawstwie. Uprawnienia w tej specjalności do projektowania bez ograniczeń obejmują te same kierunki studiów, ale praktyka na budowie trwa tylko rok.
Dla uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymagania są nieco inne (program na telefon). Otóż można je zdobyć, jeśli posiada się tytuł magistra bądź inżyniera na kierunku transport lub elektrotechnika.

Praktyka zawodowa na budowie trwa wówczas odpowiednio półtora roku lub trzy lata (program egzamin ustny). Dla ograniczonego zakresu uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi wymagania są jeszcze inne:
• studia inżynierskie na kierunku transport lube elektrotechnika oraz roczna praktyka przy projektowaniu i półtoraroczna na budowie,
• studia magisterskie na kierunku elektroenergetyka lub automatyka i robotyka oraz roczna praktyka przy projektowaniu i półtoraroczna w wykonawstwie (opinie o programie).

Projektowanie w ograniczonym zakresie


Podobne wymagania są w przypadku projektowania w ograniczonym zakresie, ale wówczas praktyka wykonawcza trwa rok (segregator aktów prawnych).
Największa dostępność jest do uprawnień wykonawczych w ograniczonym zakresie. Mogą się o nie starać osoby, które spełnią poniższe warunki:
• studia magisterskie na kierunku elektroenergetyka lub automatyka i robotyka oraz półtoraroczna praktyka wykonawcza,
• studia inżynierskie na kierunku transport lub elektrotechnika oraz półtoraroczna praktyka wykonawcza,
• studia inżynierskie na kierunku automatyka i robotyka lub elektroenergetyka i 3 lata praktyki wykonawczej,
• tytuł technika lub mistrza oraz 4-letnia praktyka wykonawcza (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !