Wymagania dotyczące wznoszenia obiektów lub zespołów obiektów budowlanych


Wymagania dotyczące wznoszenia obiektów lub zespołów obiektów budowlanych

Prawo budowlane określa zasady użytkowania, projektowania oraz, naturalnie, budowania, wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych jako całości, a także ich poszczególnych części. W zapisie prawa budowlanego uwzględniony został również dobór urządzeń budowlanych. Ważne, by wykonując wymienione wyżej czynności, zawsze brać pod uwagę między innymi przewidywany okres użytkowania obiektu.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Podstawowe wymogi wznoszenia obiektów budowlanych

Według przepisów Prawa budowlanego osoba odpowiedzialna za daną budowę musi dopilnować aby na budowie spełniony był szereg wymagań, dotyczących między innymi: nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, higieny, zdrowia i środowiska czy też bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów. Do równie istotnych warunków, które należy spełnić, należą również: odpowiednia ochrona przed hałasem, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz energię cieplną i paliwo, a także usuwanie ścieków i odpadów. Osoba kierująca budową odpowiedzialna jest także za: utrzymanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego oraz warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób trzecich przebywających na terenie budowy.

 

Budowa obiektów liniowych w Prawie budowlanym

Prawo budowlane określa między innymi szczegółowe zasady budowy obiektu liniowego, czyli inaczej rodzaj obiektu budowlanego, którego charakterystycznym parametrem jest jak długość. Obiektami liniowymi są między innymi: kanał, linia kolejowa, wodociągi, gazociągi oraz wiele innych. Nierzadko jest to zespół obiektów budowlanych.

 

Działka budowlana i jej przygotowanie do wznoszenia obiektów liniowych

Aby móc wznieść między innymi dany obiekt liniowy, należy w pierwszej kolejności zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wcześniej wymienionymi wymaganiami na poszczególnych działkach budowlanych, gdzie planowana jest budowa konkretnych obiektów. Co więcej, osoby lub organy za nie odpowiedzialne muszą zapewnić utrzymanie owego zagospodarowania we właściwym stanie techniczno-użytkowym przez cały okres istnienia obiektów budowlanych.