Blog

30.05.2018

Wymagania dotyczące wznoszenia obiektów lub zespołów obiektów budowlanych

W artykule znajdziesz:

Wymagania dotyczące wznoszenia obiektów lub zespołów obiektów budowlanych

Wymagania dotyczące wznoszenia obiektów lub zespołów obiektów budowlanych

Wymagania dotyczące wznoszenia obiektów lub zespołów obiektów budowlanych (uprawnienia budowlane).Prawo budowlane określa zasady użytkowania, projektowania oraz, naturalnie, budowania, wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych jako całości, a także ich poszczególnych części. W zapisie prawa budowlanego uwzględniony został również dobór urządzeń budowlanych. Ważne, by wykonując wymienione wyżej czynności, zawsze brać pod uwagę między innymi przewidywany okres użytkowania obiektu. Według przepisów Prawa budowlanego osoba odpowiedzialna za daną budowę musi dopilnować aby na budowie spełniony był szereg wymagań, dotyczących między innymi: nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, higieny, zdrowia i środowiska czy też bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów (segregator aktów prawnych). Do równie istotnych warunków, które należy spełnić, należą również: odpowiednia ochrona przed hałasem, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz energię cieplną i paliwo, a także usuwanie ścieków i odpadów.

 

Osoba kierująca budową odpowiedzialna jest także za: utrzymanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego oraz warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób trzecich przebywających na terenie budowy. Budowa obiektów liniowych w Prawie budowlanym. Prawo budowlane określa między innymi szczegółowe zasady budowy obiektu liniowego, czyli inaczej rodzaj obiektu budowlanego, którego charakterystycznym parametrem jest jak długość. Obiektami liniowymi są między innymi: kanał, linia kolejowa, wodociągi, gazociągi oraz wiele innych. Nierzadko jest to zespół obiektów budowlanych. Działka budowlana i jej przygotowanie do wznoszenia obiektów liniowych. Aby móc wznieść między innymi dany obiekt liniowy, należy w pierwszej kolejności zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wcześniej wymienionymi wymaganiami na poszczególnych działkach budowlanych, gdzie planowana jest budowa konkretnych obiektów (promocja 3 w 1). Co więcej, osoby lub organy za nie odpowiedzialne muszą zapewnić utrzymanie owego zagospodarowania we właściwym stanie techniczno-użytkowym przez cały okres istnienia obiektów budowlanych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami