Blog

07.09.2018

Wymiary działki budowlanej a projekt domu

W artykule znajdziesz:

Wymiary działki budowlanej a projekt domu

Lokalizacja, kształt oraz wymiary działki mają bezpośredni wpływ na wybór odpowiedniego projektu budowlanego (program na komputer). Najważniejsza jest oczywiście wielkość działki – minimalne wymiary działek budowlanych znajdują się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w warunkach zabudowy. Wartości te zależą przede wszystkim od lokalizacji działki. Na terenach miejskich działki zwykle są mniejsze, ponieważ zabudowa jest ścisła (program na telefon). Pod miastem minimalne wymiary działki budowlanej wynoszą 1000-1500mkw, natomiast na terenach wiejskich jest to 1000-3000mkw. W przypadku zabudowy zagrodowej minimalna powierzchnia działki to 5000mkw. Wymiary zależą od gminy, na której położona jest działka (program na egzamin ustny).

Minimalna szerokość działki

Wymiary działki budowlanej a projekt domu

Zdarza się, że w zapisach wyznacza się minimalną szerokość działki, która wynosi 16m. Jeśli działka jest węższa niż 16m to stosuje się do niej przepisy odrębne, umożliwiające odstępstwo od ustalonych warunków technicznych oraz usytuowania budynków (promocja 3 w 1). W warunkach zabudowy lub w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się wymóg dotyczący nieprzekraczalności linii zabudowy, jeśli odległości zabudowy od linii rozgraniczających, np. od granicy działki lub drogi, są nadane (segregator). Niekiedy wymagany jest także wskaźnik intensywności zabudowy, czyli obszar terenu zielonego na działce, który nie może być zabudowany.
Wszystkie wymienione zapisy oraz wymiary działki wpływają na wybór projektu domu. Często okazuje się, że wybrany „na oko” projekt okazuje się za duży na daną parcelę. Z tego względu przed zakupem projektu warto porozmawiać się z projektantem architektury. Przeanalizuje on ogólne warunki i określi, czy w danym przypadku wybrany projekt ma zastosowanie, czy może konieczne będzie znalezienie innego projektu lub dokonanie przeprojektowania. Bardzo ważną kwestią jest także kształt działki, ponieważ ma on wpływ na rodzaj projektu, który będzie do niej pasował. Najłatwiej dopasować budynek do działek kwadratowych lub prostokątnych, zbliżonych do kwadratu (opinie).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami