Blog

Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 10
09.12.2021

Wypełniacze

W artykule znajdziesz:

Wypełniacze

Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 11
Wypełniacze

Po całkowitym związaniu betonu usuwa się ze szczeliny dylatacyjnej górną część deskowania. Dalsze postępowanie jest uzależnione od projektu zabezpieczenia dylatacji. W pewnych przypadkach taśma (szczególnie nr 3 i nr 4) może stanowić jedyne zabezpieczenie (program uprawnienia budowlane na komputer). O ile przewidziane jest dodatkowe uszczelnienie, szczelinę można wypełnić sznurem asfaltowym i kitem asfaltowym uszczelniającym lub trwale plastycznym.
Roboty związane ze stosowaniem taśm dylatacyjnych z PCW, a szczególnie spawanie ich, powinny być wykonywane przez pracowników posiadających przygotowanie w dziedzinie obróbki i spawania plastyfikowanego PCW.

Polkit jest to kit, w którym spoiwem jest polistyren, plastyfikowany ftalanem dwubutylanu i chloroparafiny z dodatkiem żywicy kumaronowej. Wypełniacze stanowią talk i pyły azbestowe. Kit posiada również dodatek pigmentów nieorganicznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wg badań ITB Polkit posiada dobrą odporność na działanie czynników atmosferycznych, wody, temperatury w granicach -30°C do +80°C, dobrą przyczepność do betonu, azbestocementu, kamieni naturalnych i sztucznych oraz drewna, a dostateczną przyczepność do szkła i metali (np. aluminium, stal). Pod wpływem mrozu Polkit lekko twardnieje, zachowuje jednak plastyczność, nie pęka, nie kruszy się, wykazuje dużą ciągliwość. Polkit w bezpośrednim zetknięciu działa szkodliwie na styropian (ekspandowany polistyren). Na powierzchni Polkitu nie powstaje błona, mimo to farby klejowe, emulsyjne, olejne, chlorokauczukowe itp. oraz tzw. płynne tapety posiadają do niego dobrą przyczepność (uprawnienia budowlane).

Polkit produkowany jest w kolorze szarym. Posiada konsystencję gęstego ciasta. Przeznaczony jest do stosowania ręcznego. Polkit jest materiałem trudno palnym.
Spoiwem w kicie Olkit jest polimeryzowany olej lniano-tungowy, modyfikowany sykatywą ołowiowo-manganową z dodatkiem żywicy kumaronowej. w skład oikitu wchodzą również pyły azbestowe, talk oraz pigmenty nieorganiczne (program egzamin ustny).

Odporność chemiczna

Wg badań ITB Olkit jest odporny na działanie wody i czynników atmosferycznych oraz temperatury w granicach -30 do + 80°C. Olkit posiada przyczepność do betonu, keramzytobetonu, azbestocementu, kamieni naturalnych i sztucznych, ceramiki budowlanej, drewna, szkła, metali (np. aluminium, stal), emalii i powłok malarskich olejnych i z farb syntetycznych, polichlorku winylu oraz Styropianu (opinie o programie). W temperaturach poniżej zera Olkit twardnieje, zachowując przy tym plastyczność, nie kruszy się, nie pęka, jest ciągliwy. Na powietrzu Olkit pokrywa się cienką, elastyczną błonką powierzchniową, chroniącą masę przed starzeniem. W przypadku uszkodzenia (pęknięcia) błonka ta zabliźnia się.

Powierzchnię Oikitu można malować oraz pokrywać tzw. płynną tapetą, analogicznie jak Polkitu.
Olkit produkowany jest w kolorze szarym. Ma konsystencję lepkiej ciastowatej masy. Przeznaczony jest do stosowania za pomocą specjalnych aparatów - pistoletów do spoinowania. Może być również stosowany ręcznie. Jest materiałem trudno palnym (segregator aktów prawnych).
Olkit i Pclkit są to kity odporne na działanie wody oraz rozcieńczonych roztworów soli nieorganicznych, takich jak siarczan sodu, siarczan potasu, chlorek sodowy, chlorek wapniowy, węglan wapniowy itp. Wykazują również dobrą odporność na działanie agresywnej atmosfery hal przemysłowych, w których powietrze zanieczyszczone jest tlenkami siarki i azotu, chlorowodorem, chlorem itp.

Odporność chemiczną Oikitu i Polkitu zwiększa pokrycie ich powierzchni (stykającej się z agresywnym gazowym środowiskiem) chemoodporną powłoką malarską. Polkit i Olkit są nieodporne na działanie roztworów kwasów, ługów, rozpuszczalników organicznych itp. i w tych środowiskach nie należy ich stosować (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 16 Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 17 Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 18
Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 19
Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 20 Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 21 Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 22
Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 32 Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 33 Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 34
Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 35
Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 36 Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 37 Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 38
Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Formy ochrony przyrody zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami