Wysokość balustrady

Wysokość balustrady

Wysokość balustrady z poręczą w obiektach budowlanych powinna wynosić co najmniej 0,9 m, a balustrad zewnętrznych umieszczonych powyżej 1,5 m nad poziomem terenu i w schodach z duszą o szerokości ponad 0,2 m - 1,1 m.
Balustrady o odpowiedniej sztywności należy osadzić w konstrukcji w taki sposób, żeby mogły przenieść prącie poziome przewidziane w obowiązujących normach (program uprawnienia budowlane na komputer). Poręcze osadza się najczęściej na słupkach. Powierzchnia balustrady pod poręczą powinna być podzielona prętami pionowymi, a szerokość otworów między nimi nie może przekraczać 10 cm w przedszkolach, 20 cm w zakładach przemysłowych i 15 cm w pozostałych wypadkach.

Zależnie od sposobu zamocowania poręcze dzielą się na przyścienne i na balustradzie. Ze względu na umiejscowienie rozróżnia się balustrady: schodowe, spocznikowe, balkonowe, pomostowe, na galeriach, tarasach, pochylniach itp.
Pod względem konstrukcyjnym balustrady mogą być pełne, ażurowe oraz o konstrukcji mieszanej (ażurowe i częściowo pełne).
Ze względu na materiały, z jakich są wykonane, balustrady dzielimy na: kamienne, betonowe, żelbetowe, metalowe i drewniane (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Balustrady kamienne i betonowe były stosowane w budynkach wznoszonych w XIX i na początku XX wieku jako balustrady balkonowe, na mostach, wiaduktach, schodach terenowych itp. Obecnie wykonuje się je przede wszystkim w schodach terenowych, tarasach i innych elementach architektury parkowej, ogrodowej itp.

Balustrady żelbetowe stosuje się na schodach, balkonach, galeriach, loggiach, tarasach itp. Ujemną cechą żelbetowych balustrad ciągłych zewnętrznych jest trudność odprowadzania wody opadowej (uprawnienia budowlane). Z tego względu w balkonach o niewielkich wymiarach balustradę wykonuje się częściowo jako płytę żelbetową, a częściowo jako stalową ażurową. Odprowadzenie wody z płyty balkonowej uzyskuje się przez nadanie posadzce odpowiedniego spadku.

Balustrady stalowe stosuje się obecnie najczęściej ze względu na prostotę konstrukcji, możliwość wykonania poza miejscem budowy, mały ciężar, łatwość montażu itp.
Słupki balustrad w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej wykonuje się najczęściej z prętów stalowych kwadratowych, okrągłych, płaskowników itp., a w budynkach i budowlach innych najczęściej z rur, kątowników, teowników i .prętów płaskich (program egzamin ustny).

Blaszka osłonowa

Jeśli schody, balkon lub galerię wykonuje się z betonu wylewanego w deskowaniu, to balustradę zamocowuje się ustawiając na deskowaniu w pozycji przewidzianej w projekcie i wbetonowując słupki w stopnie i spoczniki.
Dla balustrad mocowanych w gotowych elementach budynku, np. w stopniach, policzkach, należy wykonać odpowiednie gniazda. Po stwardnieniu betonu słupki balustrady wstawia się w gniazda i zapełnia zaprawą cementową. Na zapełniony zaprawą otwór zakłada się blaszkę osłonową zwaną rozetką.
Na pomostach w budynkach przemysłowych wykonuje się często cokoły ochronne z blach o szerokości 15-20 cm, przyspawanych do słupków balustrady (opinie o programie).

Balustrady drewniane stosuje się obecnie rzadko i tylko w schodach drewnianych.
Słupki konstrukcyjne balustrady przymocowuje się do policzków lub belek spocznikowych. Na nich osadza się sztywną poręcz drewnianą lub stalową. Coraz powszechniej stosuje się obecnie poręcze z polichlorku winylu (segregator aktów prawnych).

W schodach do pomieszczeń podrzędnych, jak piwnice i strychy, na balkonach i galeriach, poręcze wykonuje się z rur, a w budynkach przemysłowych z rur i kątowników stalowych. Poręcze w ścianach, jak np. w schodach piwnicznych, na galeriach.

Na balkonach zewnętrznych, galeriach i pomostach pola między słupkami balustrady wykonuje się często w ten sposób, że do słupków balustrady i płyty mocuje się ramkę z kątowników stalowych z naciągniętą siatką drucianą (promocja 3 w 1). Siatkę obrzuca się zaprawą cementową; między ramką powstaje wtedy płyta pełna, którą obrzuca się następnie z obu stron tynkiem.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !