Wysokość warstwy betonu

Wysokość warstwy betonu

Wysokość warstwy betonu obciążającej strop może być obliczona na podstawie teoretycznego wzoru Ozierowa (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przy wyprowadzeniu tego wzoru przyjęto, że na strop kesonu przekazuje się obciążenie od niezwiązanej jeszcze warstwy betonu ułożonej w ciągu ostatnich 6 godzin oraz od wcześniej ułożonej warstwy, która nie nabrała jeszcze dostatecznej wytrzymałości.

Sprawdzenie wytrzymałości kesonu w kierunku podłużnym. Obliczenie to przeprowadza się dla sprawdzenia przyjętego podłużnego zbrojenia kesonu.
Sprawdzenie kesonu w kierunku podłużnym przeprowadza się w założeniu, że jest on podparty w czterech punktach na swym obwodzie. W takim położeniu znaleźć się może keson przy zdejmowaniu z podkładów, kiedy wskutek niedostatecznego podbicia gruntu pod półką noża może on zawisnąć na podkładach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W tym położeniu keson pracuje jako belka dwuwspornikowa spoczywająca na dwóch podporach.

Punkty podparcia kesonu są tak dobrane, żeby założone konstrukcyjnie zbrojenie podłużne przeniosło bezpiecznie siły rozciągające (od najniekorzystniejszego obciążenia) występujące nad podporami i w środku rozpiętości belki (uprawnienia budowlane).
Dla bezpiecznego przeniesienia sił rozciągających przez zbrojenie podłużne wymaga się, żeby naprężenia rozciągające na podporach i w środkowym przęśle były jednakowe.
Przy sprawdzaniu kesonu przyjmuje się dla uproszczenia, że siły od ciężaru wsporników czołowych przyłożone są w skrajnych punktach kesonu, a nie w środku ciężkości wsporników. Poza tym przy obliczaniu naprężeń przyjmuje się moment bezwładności całego przekroju łącznie ze strefą rozciąganą betonu z uwzględnieniem całego zbrojenia wraz z nożem, z tym jednak, że przekrój noża przyjmuje się w 50% ze względu na niezbyt sztywne połączenie jego z resztą konstrukcji (program egzamin ustny).

Podany w punkcie 7.8 tok postępowania, przyjmowany w praktyce projektowej od zarania budowy kesonów (ok. 80 lat), można uznać za tradycyjny. Nie zawsze uwzględnia on w dostatecznej mierze przestrzenną pracę, konstrukcji.

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Obliczenie jest tym bardziej zbliżone do rzeczywistych warunków pracy konstrukcji, im dłuższy jest keson (opinie o programie). Można zalecić stosowanie tradycyjnych obliczeń dla kesonów o rzucie prostokątnym w przypadkach, kiedy długość przekracza kilkakrotnie szerokość kesonu. Warunkowi temu odpowiada większość kesonów pod filarami mostowymi, gdzie długość kesonu z reguły stanowa przynajmniej czterokrotną jego szerokość.

W przypadku kesonów prostokątnych, posiadających wymiary długości i szerokości tego samego rzędu, kesonów o nieregularnym układzie powierzchni rzutu, kesonów w kształcie walców pionowych o rzucie kołowym lub eliptycznym (o zbliżonych do siebie długościach półosi) - tradycyjny sposób obliczeń w’ zasadzie już nie powinien być stosowany. Wymienione wyżej konstrukcje należy obliczać metodami opracowanymi w mechanice stosowanej: według teorii rusztów z węzłami sztywnymi, teorii płyt i powłok, teorii przestrzennych konstrukcji cienkościennych.

W literaturze poświęconej kesonom dotychczas brak jest opracowań na ten temat. W tym miejscu będą podane ogólne podstawy obliczeń, zgodnie z omówionymi wyżej wytycznymi.
Wyznaczenie naprężeń w kesonach przestrzennych (według uproszczonej metody obliczania konstrukcji przestrzennych) (segregator aktów prawnych).
Podstawy stosowanej metody uproszczonej. Tok obliczeń nic uwzględniający przestrzennej pracy kesonu, co prowadzi do przezb rojeni a kesonów krótkich w kierunku poprzecznym.

Obecny stan opracowania ogólnej teorii pracy układów przestrzennych zezwala na przeprowadzenie dokładniejszych obliczeń, opartych na założeniach bliższych rzeczywistym warunkom pracy konstrukcji. W szczególności ogólna teoria układów przestrzennych, oparta na zasadach rachunku wariacyjnego (co jest równoznaczne ze stosowaniem twierdzeń o pracy wirtualnej), wprowadza do praktyki obliczeniowej szereg cennych metod rachunkowych, opracowanych szczegółowo w monografii (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !