Wytyczne projektowania

Wytyczne projektowania

Łożysko można zabezpieczyć od zniszczenia wywołanego rozerwaniem blach przez zwiększenie grubości blach.
Drugi i trzeci powód zniszczenia łożyska zależy od wielkości sił stycznych występujących między blachą i gumą. Siły te wzrastają wraz z grubością warstwy gumy i maleją wraz z wymiarami łożyska w planie (program uprawnienia budowlane na komputer). Na tej podstawie stwierdzono, że wytrzymałość łożyska zależy nie tylko od obciążenia przypadającego na jednostkę jego powierzchni, lecz też od wielkości i stosunków jego wymiarów, a mianowicie od szerokości i długości łożyska oraz od grubości warstw gumy.

Zabezpieczenie łożyska od zniszczenia przez naprężenia ścinające wymaga szczególnie starannego wykonania połączenia między blachami i warstwami gumy. Doświadczenie wskazuje, że przy dobrze wykonanej wulkanizacji zniszczenie przez ścinanie nie występuje między blachą i gumą, lecz wewnątrz gumy, oraz że nośność łożyska wzrasta wraz ze zmniejszaniem grubości warstw gumy, ponadto nośność łożysk o jednakowych grubościach warstw gumy wzrasta wraz ze zwiększeniem ich szerokości i długości (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Zmniejszanie grubości warstw gumy jest ograniczone tylko względami wykonawczymi i trudnością zachowania równej grubości tych warstw. Oprócz tego łożyska o małych grubościach warstw gumy trudniej poddają się pochyleniom wzajemnym swych powierzchni.
Przyjmując oznaczenia wyprowadzono następujące wzory na naprężenia występujące w warstwach gumy pod osiowym obciążeniem siłą P, zakładając, że w dowmlnym punkcie stan naprężenia jest hydrostatyczny, tj. że ox = ay =oz = a

Wytyczne projektowania, wytwarzania i wbudowywania przegubów i łożysk gumowych (uprawnienia budowlane).
Zasady przybliżonego wymiarowania łożysk gumowych. Średnie naprężenie ściskające wywołane jedynie obciążeniem osiowym P, bez uwzględnienia momentów pochodzących od pochyleń powierzchni łożyska, nie powinno przekraczać 100 kG/cm2
Tangens kąta poślizgu łożyska nie powinien przekraczać wartości 0,7 przy przesunięciach wywołanych zmianami temperatury, pełzaniem, skurczem i sprężeniem oraz - wartości 0,9 przy uwzględnieniu oprócz tych przesunięć odkształceń wywołanych obciążeniami, siłami hamowania i parciem wiatru (program egzamin ustny).

Stosunek poziomych do pionowych oddziaływań

Stosunek poziomych do pionowych oddziaływań na łożysko nie powinien przekraczać współczynnika tarcia między powierzchnią łożyska i dociskającymi na nie powierzchniami.
W przypadku pośrednich naprężeń o wartości |i należy wyznaczać interpolując liniowo (opinie o programie).

Wielkości oddziaływań stycznych łożyska zbudowanego z gumy o twardości około 60°Sh należy obliczać przyjmując współczynnik odkształceń postaciowych G - 13 kG/cm2, w przypadku gdy odkształcenia łożyska występują powolnie pod działaniem zmian temperatury, skurczu, pełzania i sprężania. W przypadku gdy odkształcenia występują w krótkim czasie pod działaniem sił hamowania lub parcia wiatru, należy obierać G0 = 20 kG/cm2.
Kąt pochylenia powierzchni jednej warstwy gumy nie powinien przekraczać 0,002 pod obciążeniami stałymi i 0,001 - pod obciążeniami ruchomymi lub chwilowymi.
Grubość warstw gumy powinna być większa w łożyskach o dużych powierzchniach, aby skrajne naprężenia styczne wyznaczone ze wzorów ścisłych nie przekraczały wytrzymałości gumy.
Zasady wytwarzania i wbudowywania łożysk gumowych. Łożysko powinno składać się z prostokątnych płyt kauczukowych.

Płyty powinny być przygotowane w kilku wielkościach, na przykład 10 X 15 cm, 15 X 20 cm, 20 X 30 cm, 30 X 40 cm, aby do przeniesienia reakcji wystarczała powierzchnia jednej z płyt. Ustawienie płyt obok siebie w celu otrzymania właściwej łącznej powierzchni łożyska jest niepożądane, gdyż niedokładności w położeniu płyt mogą utrudniać działanie łożyska (segregator aktów prawnych).
Uzbrojenie płyt powinno składać się z blach poziomych ze stali St 52. Uzbrojenie siatkami powoduje w kauczuku koncentrację naprężeń przy ściskaniu, wskutek czego nośność łożyska z tych płyt jest znacznie mniejsza od nośności płyt uzbrojonych blachami. Płyty uzbrojone blachami są więc bardziej wytrzymałe od płyt uzbrojonych siatkami.

Powierzchnie betonowe, na których układane są łożyska, powinny być gładkie i czyste. Przęsła betonowe mogą być opierane bezpośrednio na łożysku, a wolna przestrzeń o grubości łożyska pomiędzy betonem przęsła i podporą może być wypełniona przekładkami z miękkich płyt nasyconych bituminą (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !