Blog

Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 10
31.01.2020

Wytyczne zabezpieczenia antykorozyjnego kabli

W artykule znajdziesz:

Wytyczne zabezpieczenia antykorozyjnego kabli

Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 11
Wytyczne zabezpieczenia antykorozyjnego kabli

W konstrukcjach kablobetonowych podstawowe znaczenie dla ich trwałości i bezpieczeństwa ma ochrona stali przed korozją (program uprawnienia budowlane na komputer). Sposób ochrony zależy przede wszystkim od tego, czy kable mają współpracować z betonem konstrukcji, czy nie. W pierwszym przypadku, tj. w przypadku tzw. kabli zsolidaryzowanych (zespolonych z konstrukcją), kanały kablowe po przeprowadzeniu sprężenia wypełnia się zawiesiną cementowo-wodną, zaprawą lub betonem. Wypełnienie to spełnia następujące zadania:
- ochrona stali kablowej przed korozją,
- związanie stali kabla z betonem elementu sprężonego i zapewnienie całkowitej współpracy kabla z betonem,
- stworzenie warunków dla dodatkowego zakotwienia strun kabla przez przyczepność w celu częściowego odciążenia zakotwień (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Współpraca cięgien z betonem konstrukcji, uzyskana przez zastosowanie zawiesiny cementowo-wodnej, zaprawy lub betonu wypełniającego czy natryskowego wpływa istotnie na własności konstrukcji. Współpraca ta przynosi w belce kablobetonowej zwiększenie momentu łamiącego o 15-30%. Przyczepność między kablem a otaczającym go środowiskiem sprawia, że możliwe jest w pewnych przypadkach zachowanie sprężenia kabla przy uszkodzeniu lub zniszczeniu zakotwienia w płaszczyźnie czołowej elementu sprężonego (uprawnienia budowlane).

Najczęściej stosowanym sposobem zabezpieczenia przed korozją kabli układanych w kanałach wewnętrznych zamkniętych jest wypełnienie kanałów zaczynem cementowym lub emulsją cementową wprowadzoną do kanału metodą iniekcji umożliwiającą szczelne wypełnienie kanału.
Szczelne wypełnienie kanałów zaczynem cementowym jest zabiegiem trudnym i skomplikowanym.

Trudności w starannym wypełnieniu kanałów zarówno w przypadku kabli wielożyłowych jak i jednożyłowych wynikają z następujących przyczyn:
a) gęste ułożenie strun w małych i średnich kanałach,
b) bardzo małe odstępy między poszczególnymi strunami oraz wiązania poprzeczne na długości kabli,
c) ścisłe przyleganie do siebie wszystkich strun kabla oraz przyleganie ich do ścianki kanału kablowego w kablach o trasie krzywoliniowej i w miejscach zmiany kierunku kabli w prostoliniowych odcinkach trasy kabla,
d) zdeformowanie osłonek kanałowych w niektórych miejscach kabli, występujące niekiedy przy betonowaniu (np. pod ciężarem zrzucanego betonu, uszkodzenie osłonek kanałowych wibratorami pogrążalnymi itp.),
e) przedostawanie się do kanałów kablowych zaprawy cementowej na złączach niektórych osłonek, co jest wynikiem niestarannego wykonania tyci: osłonek lub ich uszkodzenia przy formowaniu betonu (np. wibratorami).

W przypadku kabli niezsolidaryzowanych (niezespolonych) kable pokrywa się emulsją biutmiczną lub innymi środkami, których zadaniem jest wyłącznic ochrona cięgien sprężających przed korozją (program egzamin ustny).

Zabezpieczenie kabli

Zabezpieczenie kabli w kanałach wewnętrznych metode iniektowania. Przy przeprowadzaniu iniektowania muszą być spełnione niżej podane warunki:
1) Iniektowaniem może kierować samodzielnie jedynie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, tj. inżynier lub technik, ewentualnie technolog, przeszkolony w zakresie teorii i wykonawstwa betonu sprężonego oraz mający dostateczną praktykę w tej dziedzinie.
2) Iniektowanie powinno być przeprowadzone na podstawie opracowanego uprzednio programu wypełniania kanałów kablowych.
3) Iniektowanie można prowadzić przy temperaturze powietrza od +5 do + 30°C (opinie o programie).
Jeśli w okresie przed przystąpieniem do iniektowania temperatura konstrukcji była niższa niż 0°C i istnieje podejrzenie, że w kanałach kablowych mogą się znajdować soczewki lodu, konieczne jest ich uprzednie usunięcie przez przepłukanie kanałów kablowych wodą o temperaturze około +40°C, a następnie usunięcie resztek wody za pomocą sprężonego powietrza. Składniki zawiesiny czy zaczynu powinny być tak podgrzane, aby temperatura tej zawiesiny osiągnęła od - 20 do + 25°C.
Wypełnienie kanałów kablowych należy przeprowadzić najwcześniej po 24 godzinach i nie później niż po 10 dniach od chwili przeprowadzenia sprężania.
Wszystkie czynności iniektowania powinny być przeprowadzane zgodnie z „Instrukcją wypełniania kanałów kablowych zawiesinami cementowo-wodnymi.

Podobnie jak proces sprężania, tak i proces wypełniania kanałów kablowych powinien być przeprowadzony na podstawie opracowanego uprzednio programu (segregator aktów prawnych). Program iniektowania powinien obejmować:
- określenie ilości poszczególnych składników zawiesiny cementowo-wodnej, kolejność ich dodawania oraz sposób i czas mieszania,
- opis, charakterystykę i ocenę wykonania kabli oraz kanałów kablowych,
- wybór sprzętu do iniektowania oraz wytyczne odnośnie do jego stosowania,
- opis technologii wtłaczania zawiesiny,
- obliczenie teoretycznej objętości zawiesiny w każdym kanale kablowym (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.06.2024
Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 12
Ile trwa zrobienie uprawnień budowlanych?

Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę w Polsce może różnić się w zależności od specyfiki wnioskowanych pozwoleń i poziomu zaawansowania. Studia…

25.06.2024
Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 13
Kurs na uprawnienia budowlane

Zgodnie z powszechną praktyką Polska Izba Inżynierów (PIIB) nie prowadzi bezpośrednio zawodowych kursów przygotowawczych ze względu na możliwy konflikt interesów.…

Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 16 Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 17 Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 18
Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 19
Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 20 Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 21 Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 22
Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 32 Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 33 Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 34
Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 35
Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 36 Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 37 Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 38
Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zewnętrzna warstwa zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami